Logo

Strategisch Huisvestingsplan

Wendbaar met een lenige vastgoedstrategie

Opleidingbeeld
Huisvesting: te groot, te duur of gewoon op de verkeerde plek! Constateert u dat uw huisvesting niet meer aansluit bij uw organisatiedoelen? De vraag is dan welke huisvesting uw organisatie wél nodig heeft. Deze masterclass is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een effectief huisvestingsplan dat bijdraagt aan de organisatiestrategie.
Prijs: € 790 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers

Huisvesten is het optimaal matchen van vraag en aanbod in de tijd. De optelsom van huisvesting bevat veel verschillende aspecten: beschikbaar gehuurd vastgoed, tijdelijke huisvesting en gebouwen in eigendom; toekomstig marktaanbod en te transformeren gebouwen in de omgeving. Een op de visie en lange termijndoelen van uw organisatie gestoelde huisvestingsstrategie biedt ruimte om uw vastgoedportefeuille tijdig geschikt te maken voor toekomstige wensen van uw organisatie, dan wel opname door de markt.

 

Maar hoe creëer je nu een effectieve huisvestingsstrategie? Mogelijke antwoorden zijn innovatieve huisvestingsconcepten, revitalisatie van bestaande panden of duurzame nieuwbouw. Daarbij gaat het naast de benodigde omvang om vier kernwoorden: kwaliteit waardoor mens en werkplek kunnen presteren en aanpasbaarheid waardoor de organisatie lenig kan omgaan met veranderingen in de tijd. De masterclass Strategisch Huisvestingsplan helpt u om wendbaar te worden met een lenige vastgoedstrategie.

 

Resultaat van de masterclass

 • Inzicht in de verschillende rollen die betrokken zijn bij de vastgoedstrategie (asset owner, asset manager en service provider, als ook de relatie tussen Huisvesting - Facility management - ICT - HRM en Mobiliteit);
 • Een introductie op de match tussen de organisatievraag en het aanbod en een overzicht van processtappen voor het ontwikkelen van een succesvol Lange Termijn Huisvestingsplan;
 • Inzicht in de analyse van de mogelijke huisvestingsvarianten en hoe u deze uit kunt werken voor een resultaatgerichte besluitvorming;
 • Introductie in de tools zoals DAS model, gebruiksprofiel, gebouwprofiel, NEN 8021, BREEAM-in-Use, Greenlease Dashboard en 4B-methode; handvatten voor het koppelen van de vastgoedstrategie aan de organisatiestrategie; de relatie tussen de algemene strategie van de organisatie en de huisvestingstrategie
 • Korte introductie in Asset Management volgens ISO55000

 

Wat levert u dit op?

 • U wordt een serieuze gesprekspartner voor de directie bij veranderingen in organisatie, huisvesting en vastgoed;
 • U kunt vlot schakelen tussen vakinhoudelijk huisvestingadvies en strategisch vastgoedmanagement;
 • U bent in staat oplossingen te creëren voor de bestaande voorraad, leegstand van vastgoed en erfgoed en meervoudig inzetbare of tijdelijke nieuwbouw.

Doelgroep
Deze masterclass is gericht op:

 • Facilitaire Directeuren met vastgoedportefeuille en/of huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Facility Managers met vastgoedportefeuille en/of huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Hoofden Bedrijfsvoering met vastgoedportefeuille en/of huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Vastgoed Managers met interesse voor hun huurders en
 • Asset Managers van kantoorhuisvesting

uit alle branches. Afhankelijk van de deelnemers worden voorbeelden gekozen. Gezien de strategische inhoud van het programma is deze masterclass minder geschikt voor operationeel medewerkers.

  

 

09.30 uur

Overzicht van de verschillende rollen die betrokken zijn bij de vastgoedstrategie

 

10.15 uur
De stappen voor het ontwikkelen van een Lange Termijn Huisvestingsplan

 

12.00 uur
Lunch

 

13.00 uur
Introductie in de tools die bijdragen aan een wendbare en lenige vastgoedstrategie

 

14.00 uur
Handvatten voor het koppelen van de vastgoedstrategie aan de organisatiestrategie

 

15.00 uur
Korte pauze

 

15.15 uur

Introductie in Asset Management volgens ISO55000

 

17.30 uur

Einde

 

Een half uur voor start van het programma bent u al van harte welkom. U kunt dan gerust een kopje thee of koffie drinken!

Rinus Vader

Sprekersfoto
Leading Professional Vastgoed en Facility Management bij Royal HaskoningDHV.
Rinus Vader is strategisch adviseur, ontwikkeling van diensten op asset management, facility management, portefeuille management, huisvesting, verduurzaming en risico gedreven onderhoud - resulterend in rendabele kapitaalgoederen in maatschappelijk vastgoed, Corporate Real Estate, ziekenhuizen en leegstaand vastgoed en erfgoed. Hij heeft NFC Index Coöperatie opgericht en twaalf jaar geleid, een coöperatie van huisvestinggebruikers, adviesbureaus en dienstverleners die gegevens, informatie, kennis en inzichten uitwisselen over prestaties op kosten, service niveaus en duurzaamheid. Hij heeft FM voor de Nederlandse Spoorwegen opgezet, studeerde civiele techniek, bouwkunde, bedrijfskunde vastgoedkunde en facility management.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.