Logo

Strategisch Facility Management

Naar een facilitaire organisatie die past bij de organisatiestrategie

Opleidingbeeld
Om maximale toegevoegde waarde te kunnen bieden aan het primaire proces moeten de strategische facilitaire doelstellingen nauw aansluiten bij de missie en visie van de organisatie. Met welke beslissingen krijgt u te maken bij het formuleren van uw beleid en hoe kunt u de kernwaarden van uw organisatie vertalen naar een passend facilitair beleid? U leert het in de masterclass Strategisch Facility Management op de unieke locatie van het Nationaal Militair Museum.

De masterclass Strategisch Facility Management gaat dieper in op de organisatorische inrichting van het Facilitair Bedrijf en kijkt daarbij naar de relatie met de kernwaarden van de organisatie. Welk facilitair organisatiemodel past het best bij uw situatie? Wat kunt u het beste zelf blijven doen en wat kan er wellicht beter worden uitbesteed? Welke vormen van uitbesteden kiest u en met welke partijen zou u kunnen gaan samenwerken?

 

In de masterclass onder leiding van Hans Bloemen leert u hoe u de identiteit en uitstraling van de organisatie vertaalt in het facilitaire beleid en krijgt u antwoord op al deze vragen. Daarnaast gaat u aan de slag met een strategische opdracht.

 

Toepasselijke locatie
De masterclass Strategisch Facility Management vindt plaats op een toepasselijke locatie: het Nationaal Militair Museum in Soest. Binnen de krijgsmacht wordt veel gewerkt met strategieën en deze strategieën waren bij de totstandkoming van het nieuwe NMM en de facilitaire diensten ook leidend.

 

Naast een rondleiding door dit prachtige gebouw, presenteren Björn Recken en Cor Hofman meer over hun ervaringen bij de totstandkoming van het facilitair beleid. Bij het NMM wordt namelijk gewerkt met bijzondere strategische facilitaire constructies en zo wordt de theorie uit deze masterclass direct gekoppeld aan de praktijk.

 

Resultaten van de masterclass
Na het volgen van deze masterclass heeft u:

 • uitgangspunten om de strategie en kernwaarden van de organisatie aan te laten sluiten bij het strategische facility management om maximale toegevoegde waarde te leveren;
 • duidelijkheid over hoe u de identiteit en uitstraling van de organisatie vertaalt naar facilitaire concepten;
 • een overzicht van de verschillende organisatiemodellen (welk model past bij uw organisatie?);
 • een vertaling van de organisatiemodellen naar het facilitaire bedrijf;
 • inzicht in het insourcen versus het outsourcen van diensten;
 • een overzicht van de voor- en nadelen van samenwerkingscontracten en de stappen van single via multi naar integrated service en DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate).

09.30 uur
Ontvangst

 

10.00 uur
Kennismaking en inventariseren van de verwachtingen

 

10.15 uur
De visie, missie en het beleid van de organisatie versus de facilitaire visie, missie en beleid

 

10.45 uur

Organisatiemodellen: welk model past bij uw organisatie?

 

11.15 uur            
Pauze

 

11.30 uur
Hoe neemt u de identiteit en uitstraling van de organisatie mee in het facilitaire beleid?

 

12.30 uur
Lunch

 

13.30 uur
Introductie Björn Recken en Cor Hofman, gevolgd door rondleiding door het Nationaal Militair Museum

 

14.30 uur             

Interactieve sessie met Hans Bloemen, Björn Recken en Cor Hofman over outsourcen versus insourcen en de verschillende samenwerkingsvormen als DBFMO en PPS 

 • Welke keuze maakt u: insourcen of outsourcen?
 • Hoe pakt u een dergelijke constructie aan? Welke stappen worden doorlopen?
 • Verschillende interpretaties vanuit verschillende rollen
 • Hoe gaat u om met het spanningsveld tussen de verschillende partijen?
 • Hoe wordt DBFMO gemonitord?

15.30 uur

Pauze


15.45 uur

Uitwerking van een strategische opdracht in groepjes

 

16.30 uur
Terugkoppeling opdracht en presentaties van de groepjes

 

17.00 uur
Afsluiting en borrel

Hans Bloemen

Sprekersfoto
Managing partner van Ucility
Hans Bloemen is managing partner van Ucility. Hans is verantwoordelijk voor de directievoering over alle activiteiten van Ucility. Als senior consultant was Hans de afgelopen jaren voornamelijk betrokken bij projecten op het gebied van huisvesting, facilitaire logistiek- en services vraagstukken. Hans begeleidt organisaties bij het implementeren en managen van strategische huisvestingskeuzes vanuit een integrale benadering.

Cor Hofman

Sprekersfoto
Operationeel Intermediair PPS bij het Nationaal Militair Museum
Cor Hofman is sinds november 2014 werkzaam als Operationeel Intermediair PPS bij het Nationaal Militair Museum. Hij is de contactpersoon tussen de stichting Nationaal Militair Museum en het consortium Heijmans. Cor is verantwoordelijk voor de uitvraag van de totale dienstverlening en voorzitter van het team Diensten. Daarnaast houdt hij zich bezig met alle facilitaire aspecten die niet onder de PPS vallen en geeft hij facilitaire ondersteuning aan de overige vestigingen. Cor is voorheen werkzaam geweest als Facilitair Manager binnen het Legermuseum Delft. Daarvoor werkte hij onder andere bij Unilever en bij Unilever Research Laboratorium.

Björn Recken

Sprekersfoto
Facility Manager PPS bij het Nationaal Militair Museum
Björn Recken is sinds april 2014 werkzaam als Facility Manager PPS bij het Nationaal Militair Museum. Hij opereert daarbij vanuit AAFM Facility Management. AAFM neemt deel in een door Heijmans geleid consortium, gebaseerd op een innovatief PPS (Publiek-Private Samenwerking) contract. Binnen het consortium wordt intensief samengewerkt met diverse stakeholders om tot een optimale invulling van het facilitair management en de bijbehorende huisvestings- en werkplekoplossingen te komen voor het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Eerder werkte Björn o.a. bij Arcadis, BT Benelux en Arrange.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.