Logo

Regievoering 2.0: lessons learned

Een Kijkje in de keuken bij Essent

Opleidingbeeld
De populariteit van het facilitaire regiemodel is de afgelopen jaren in Nederland sterk gegroeid. Daarbij zien we regieorganisaties op verschillende niveaus. Er zijn organisaties die kiezen voor uitbesteden op strategische niveau (hoge knip). Anderen gaan voor een lage knip en houden facilitaire taken grotendeels in eigen beheer. Welke strategie is passend binnen uw organisatie? Tijdens dit Kijkje in de keuken delen Essent, Kadaster en D&B The Facility Group hun ervaringen over de inzet van verschillende regiemodellen. Welke successen zijn met het regiemodel behaald en welke knelpunten zijn in de praktijk naar boven komen drijven?

Moderne organisaties vragen om flexibele facilitaire dienstverlening, die toegevoegde waarde levert voor de klant, kan meebewegen met klantvragen en past binnen een scherp kostenbeleid. Werken met een regiemodel leidt veelal tot een hogere kwaliteit van de facilitaire dienstverlening,  meer flexibiliteit en continuïteit en lager kostenniveau. Maar het regiemodel kan op verschillende manieren worden ingezet, variërend van uitbesteding van de facilitaire activiteiten op onderdelen, tot aan IMF-oplossingen en PPS-constructies. Waar legt u de knip binnen uw organisatie? En wat kan u leren van collega’s, die al veel ervaring hebben opgedaan en inmiddels een start hebben gemaakt met de Regievoering 2.0 binnen hun organisatie?

 

Lessons learned van Essent, het Kadaster en D&B The Facility Group
FMM Academy biedt u een uniek Kijkje in de keuken bij Essent. Aan de hand van de bijzondere  praktijkvoorbeelden, gepresenteerd door Essent, het Kadaster en D&B The Facility Group laten wij u zien:

  • welke afwegingen te grondslag hebben gelegen aan de keuze voor het uitbesteden van facilitaire activiteiten;
  •  op welke manier zij het regiemodel hebben vormgegeven in de praktijk;
  • wat de successen en valkuilen zijn bij het implementeren van het regiemodel;
  • op welke manier de continuïteit van de gekozen strategie wordt bewaakt.

U krijgt kennis en inspiratie aangereikt om uw regievoering dusdanig te regisseren dat u een grotere meerwaarde kunt realiseren voor uw organisatie en vraag en aanbod optimaal op elkaar kunt afstemmen. Daarnaast biedt dit Kijkje u aansprekende praktijkcases van organisaties die ervaring hebben met verschillende vormen van regie en waardevolle partnerships hebben ontwikkelt met hun leveranciers. 

 

Regievoering 2.0: trends en ontwikkelingen
Voorafgaand aan de praktijkvoorbeelden geeft dagvoorzitter Jordie van Berkel, senior-consultant binnen F-fort en specialist in leiderschap en verandermanagement binnen Facilitair Management en Inkoop, u een overzicht van de laatste trends en ontwikkelingen op het terrein van regie. 

 

Case: Essent - Van een integraal naar een Managing Agent model
In 2010 heeft Essent de strategische keuze gemaakt om de facilitaire dienstverlening integraal uit te besteden en te gaan werken met een regiemodel. Belangrijkste doelstellingen daarbij waren o.a.: het verhogen van de flexibiliteit, meer focus leggen op de core business, verhogen van het verandervermogen, loopbaanperspectief bieden en ontzorging door professie. Inmiddels is Essent vijf jaar verder, daarom is op 1 juli 2016 de wijze van uitbesteden fors gewijzigd. Waar voorheen integraal werd uitbesteed  aan één organisatie is nu gekozen voor een Managing Agent met dienstverleners die door Essent zijn gecontracteerd. Wat heeft geleid tot deze strategie wijziging? Wat waren de successen van de integrale uitbestedingsstrategie. En welke knelpunten hebben zich voorgedaan? Jan Klein Goldewijk, Manager Facility Services bij Essent, geeft u een overzicht van de lessons learned.

 

Case: Kadaster - De keuze voor een stapsgewijs groeimodel
Het Kadaster werkt met een diagonale aanpak en kiest er bewust voor om verschillende activiteiten zelf te blijven doen. Daarbij staat het denken vanuit een groeimodel voorop. Stapsgewijs worden, op basis van opgedane ervaringen, nieuwe keuzes gemaakt bij het verder uitwerken van het regiemodel. Ciska Koenis, Coördinator Facilitaire Services bij het Kadaster, vertelt u over het wat en waarom. Waarom heeft het Kadaster voor de diagonale aanpak gekozen en wat zijn de resultaten van de aanpak tot op heden.

 

Case: D&B The Facility Group - Overgang naar regie is meer dan een technische exercitie
D&B The Facility Group richt zich met haar dienstverlening op de top van de kantorenmarkt. Sander de Meester is één van de vier eigenaren van D&B The Facility Group. Hij is nauw betrokken geweest bij de implementaties en het management van meerdere integrale outsourcingscontracten. Hij vertelt u waarom de overgang naar een regieorganisatie zo veel meer is dan enkel een technische exercitie en onderbouwt dit aan de hand van verschillende praktijkcases waarbij hij als leverancier betrokken is.

Resultaten van het ‘Kijkje in de keuken’ 
Na afloop van dit inspirerende Kijkje in de keuken heeft u vanuit de praktijkvoorbeelden van Essent, het Kadaster en D&B The Facility Group: 

  • update van de laatste trends en ontwikkelingen rondom regievoering;
  • geleerd welke verschillende facilitaire regiemodellen u kunt inzetten binnen een flexibele facilitaire organisatie die toegevoegde waarde creëert voor de klant;
  • handvatten gekregen om de juiste keuzes te maken bij het kiezen van een model dat past binnen uw organisatie;
  • een overzicht van do’s and don’ts wanneer u het regiemodel in gaat zetten binnen uw eigen organisatie;
  • inzicht in de lessons learned van Essent, het Kadaster en D&B The Facility Group rondom de inzet van verschillende regiemodellen, zowel vanuit het perspectief van de opdrachtgever, als de leverancier.

Doelgroep
Dit Kijkje in de keuken bij Essent is bestemd voor FM-professionals die zich willen verdiepen in regievoering binnen hun organisatie en op zoek zijn naar best practices op dit gebied.

 

Deelname
De kosten voor deelname aan het congres bedragen €490,- (excl. btw) per persoon. Deelname is inclusief koffie/thee en borrel.

13.00 uur           
Ontvangst met koffie

 

13.30 uur
Opening - Regievoering 2.0: trends en ontwikkelingen
Dagvoorzitter: Jordie van Berkel – F-Fort

 

14.15 uur           
Van een integraal naar een Managing Agent model
Jan Klein Goldewijk – Essent

 

14.50 uur           
Koffiepauze

 

15.15 uur           
De keuze voor een stapsgewijs groeimodel
Ciska Koenis – Kadaster

 

15.50 uur           
Overgang naar regie is meer dan een technische exercitie
Sander de Meester – D&B The Facility Group

 

16.30 uur           
Discussie & take aways, o.l.v. Jordie van Berkel

 

17.00 uur
Afsluiting programma met borrel  

Jordie van Berkel - Schoonen

Sprekersfoto
Directeur/eigenaar F-Fort
Jordie van Berkel-Schoonen is directeur/eigenaar van F-Fort. F-Fort levert project- en interimmanagement voor verbetertrajecten binnen Facilitair Management en Inkoop. Afgelopen jaren heeft Jordie opmerkelijke resultaten in haar carrière weten te bereiken. Tot augustus 2012 was ze eindverantwoordelijk facilitair manager bij Essent, waar ze onder andere de transities begeleid heeft naar Total Facility Management, locatiebeleid 2.0 en de integrale invoering van Het Nieuwe Werken. Daarvoor was ze werkzaam als inkoopmanager en heeft jarenlange operationele leidinggevende ervaring binnen de logistiek.

Jan Klein Goldewijk

Sprekersfoto
Manager Facility Services Essent
Jan Klein Goldewijk is sinds juni 2016 Manager Facility Services bij Essent. Daarvoor heeft hij verschillende facilitaire managementfuncties bekleed, o.a. bij Coöperatie VGZ. Daar was hij verantwoordelijk voor contract- en leveranciersmanagement, locatiemanagement, huisvestingsbeleid en verschillende nieuwbouw en renovatieprojecten.

Ciska Koenis

Sprekersfoto
Coördinator Facilitaire Services Kadaster
Ciska Koenis is Coördinator Facilitaire Services bij het Kadaster. Binnen die functie is zij verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening op drie vestigingen; de dagelijkse aansturing FS-teams op de vestiging (16 medewerkers) en het coachen en faciliteren medewerkers in hun ontwikkeling ten behoeve van de regie organisatie. Eerder was Ciska binnen het Kadaster werkzaam als P&O adviseur en Directiesecretaris en heeft zij verschillende leidinggevende functies gehad. Eerst als coördinator Klantadministratie en sinds februari 2015 als coördinator Facilitaire Services waarbij zij verantwoordelijk is voor de dienstverlening op 3 vestigingen.

Sander de Meester

Sprekersfoto
Partner D&B The Facility Group
Sander de Meester is sinds 2002 mede-eigenaar van D&B The Facility Group. D&B The Facility Group is een integraal facilitair dienstverlener, die met diverse diensten – waaronder bijvoorbeeld hospitality, security, bedrijfscatering en schoonmaakdienstverlening – opdrachtgevers ondersteunt in hun werkomgeving. Het creëren van werkomgevingen waarbinnen mensen beter in hun vel zitten, staat binnen de D&B filosofie centraal. Want gelukkige werknemers hebben meer energie, zijn productiever en presteren beter.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.