Logo

Projectmanagement voor FM

Planmatig resultaten bereiken in FM-projecten

Opleidingbeeld
Uw organisatie staat voor een facilitaire uitdaging of activiteit. U moet sturen op belangrijke aspecten binnen uw facilitair project zoals tijd, geld, kwaliteit, planning, risico’s, inzet van personeel en/of duurzaamheid. Tevens moet u focus houden op de realiseerbaarheid en praktische toepasbaarheid van het project. Tijdens het seminar ‘Projectmanagement voor FM' krijgt u inzicht in hoe u een project inricht en sturing geeft om beoogde resultaten te behalen; hoe u verwachtingen kunt managen en hoe u om moet gaan met de verschillende belangen van de stakeholders.
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
Prijs: € 590
Soort: Seminar

Veel bedrijven en instellingen richten tegenwoordig een projectorganisatie in om invulling te kunnen geven aan de strategische doelen van de organisatie. Van een projectteam wordt verwacht dat zij concrete resultaten opleveren, vaak om problemen op te lossen, risico’s te mitigeren of strategische veranderingen te bewerkstelligen of te ondersteunen. Het werken aan een project is totaal anders dan het uitvoeren van uw FM adviestaken of het draaiend houden van uw reguliere operatie. Effectief projectmanagement vraagt om een andere manier van denken en een projectmatige manier van werken. 

Probleemoplossend en resultaatgericht 

Tijdens dit seminar gaat u aan de slag met het effectief sturen van facilitaire projecten. U besteedt niet alleen aandacht aan tijd, geld en kwaliteit als harde randvoorwaarden, maar juist ook aan het succesvol leiden van projecten, stakeholdermanagement, het boeien en binden van sleutelspelers, de klanten en het betrekken van de opdrachtgever bij de voortgang van het project. Daarmee is het seminar interessant voor elke facility professional die als projectmanager, projectleider of projectmedewerker succesvol wil zijn. 

 

Uw eigen plan van aanpak 

Onder leiding en met input van een vakkundige docent wordt u zelf actief aan het denken gezet en zult u opdrachten uitvoeren gericht op uw eigen situatie. Aan het eind van de dag gaat u naar huis met een concreet plan van aanpak. U leert onder andere;

 • hoe projecten tot een succes brengt door een duidelijke sturing op budget, kwaliteit en planning, en
 • hoe u projecten op een prettige, zeer slagvaardige en doelmatige manier kunt leiden

Resultaten

Na het volgen van dit seminar heeft u inzicht in onderstaande kritische succesfactoren voor het al dan niet behalen van het projectresultaat:

 • Sterke betrokkenheid van gebruikers
 • Sterke betrokkenheid van hoger management
 • Duidelijk omschreven (functionele en technische) specificaties
 • Goede planning         
 • Realistische verwachtingen
 • Fasering door middel van kortere intervallen
 • Competente projectmedewerkers
 • Affiniteit van opdrachtgever met projectmanagement
 • Helder geformuleerde visie en zakelijke doeleinden
 • Een hardwerkend en resultaatgericht projectteam

Doelgroep 

Dit praktische seminar is interessant voor facility professionals die een project leiden of onderdeel uitmaken van een projectteam en daarbij willen leren hoe je een project inricht en sturing geeft om de beoogde project resultaten te kunnen behalen; hoe je verwachtingen kunt managen; en die wil weten hoe je om moet gaan met de verschillende belangen van de stakeholders. 

 

09.00 - 09.30 uur  

Ontvangst

 

09.30 – 09.50 uur  

Kennismaking en verwachtingen inventariseren 

 

09.50 – 11.00 uur  

Projectfaseringen en projectrollen

 

11.00 - 11.15 uur  

Pauze 

 

11.15 - 12.30 uur  

Project startup

 • Project branding
 • Stakeholdermanagement

12.30 - 13.30 uur  

Lunch 

 

13.30 - 14.30 uur  

Uitwerken van een projectinitiatie

 • Doelen
 • Risicomanagement

 14.30 - 14.45 uur  

Pauze 

 

14.45 - 15.45 uur    

Theorie versus praktijk, enkele praktijkvoorbeelden 

 

15.45 – 16.00 uur  

Pauze 

 

16.00 – 16.45 uur  

Verandermanagement

 

16.45 - 17.00 uur  

Vragen, discussie, evaluatie en afsluiting 

Jessica van Hees

Sprekersfoto
Projectmanager /trainer
Jessica van Hees werkt in de kern van F-Fort. Zij is momenteel primair actief als Teammanager Serviceportaal bij de gemeente Hilversum en als implementatiemanager bij Eurocontrol. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de transitie naar een regie-organisatie, het inrichten van prestatiecontracten, implementeren van operational excellence. Jessica behoort tot een van de weinige mensen in Nederland met de Master Duurzaam Projectmanagement, waarbij veel aandacht is voor het integreren van verschillende bedrijfsfuncties tot een logisch, consistent geheel. De combinatie van Duurzaam Projectmanagement, een lange leidinggevende ervaring en praktische FM-ervaring, maakt haar een unieke trainer en spreker.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.
F-Academy gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten