Logo

Netflix binnen uw facilitair bedrijf

Word wendbaar voor veranderende klantverwachtingen

Opleidingbeeld
Invloed uitoefenen op het gedrag van uw klanten en beter begrijpen wat klanten echt belangrijk vinden. Dat is het ultieme doel van het facilitair bedrijf. Het gemak en de klantfocus van een bedrijf als Netflix is daarbij een wenkend perspectief. Welke mogelijkheden liggen er om Netflix-principes te vertalen naar uw facilitair bedrijf? In deze masterclass leert u hoe u aan veranderende klantverwachtingen kunt voldoen en tegelijkertijd uw facilitair bedrijf beter op de kaart zet.

Masterclass Netflix binnen uw facilitair bedrijf: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

De huidige tijd vraagt om gemak, innovatie, de inzet van technologie, optimale klantfocus en wendbaarheid om aansluiting te vinden bij de facilitaire wensen van de organisatie. Tijdens de masterclass ‘Netflix binnen uw facilitair bedrijf’ nemen docenten Jaap Kloos en Erik de Jonge u mee op facilitaire klantsafari. Op deze reis door het woelige facilitaire landschap gaat op u zoek naar antwoorden op vragen die de klantwaarde van uw facilitair bedrijf verhogen. 

 

De facility professional wordt steeds meer een marketeer. Maar ook een community manager. Via vernieuwende werkconcepten gekoppeld aan een modern dienstverleningsmodel, weet hij de employee experience te verhogen door facilitator te zijn van nieuwe samenwerkingen binnen en buiten de organisatie.   

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U kunt effectief inspelen op steeds hogere klantverwachtingen;
 • U zet de eerste stap naar een wendbaar facilitair bedrijf met (meer) ruimte voor personalisatie van de dienstverlening;
 • U leert hoe u de marketingkracht van uw facilitair bedrijf kunt vergroten voor een betere zichtbaarheid, imago en positionering;
 • U weet welke rol het facilitair bedrijf moet innemen om maximaal bij te dragen aan de organisatieresultaten en hoe u daarbij gebruik kunt maken van de Netflix-factor.

Dit neemt u als bagage mee:

 • Tools die u kunnen helpen om ‘de vraag achter de vraag’ van uw klanten te begrijpen;
 • U weet wat de impact is van de nieuwe generatie werkenden op uw facilitaire dienstverlening;
 • U heeft inzicht in de toepassing van nieuwe ontwikkelingen zoals gamification, storytelling en  user experience;
 • U weet hoe u de wendbaarheid van uw facilitair bedrijf kunt beïnvloeden.

Deze masterclass kent een hoog interactief gehalte. Na korte inleidende bijdragen van de docenten gaat u zelf aan de slag om de kennis toe te passen in enkele opdrachten/oefeningen. Er is voldoende ruimte voor dialoog en kennisuitwisseling met de andere deelnemers wordt gestimuleerd.

Bekijk het programma

 

Voor wie is deze masterclass?

Deze masterclass vindt plaats op een aansprekende locatie, het BREEAM Excellent gecertificeerde gebouw van Heerema Marine Contractors in Leiden. Een korte rondleiding door het gebouw maakt onderdeel uit van de masterclass. Een deel van de middag is ook ingeruimd om met de facility manager van de gastlocatie in discussie te gaan over een actueel facilitair (klant)thema dat aansluit op de inhoud van de masterclass. 

 

Deze masterclass is gericht op facilitaire professionals die op zoek zijn naar methodieken om de positionering van het facilitair bedrijf optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van de interne klant. Het is een interactieve masterclass voor ambitieuze facility managers en facilitair teamleiders uit alle sectoren. 

 

 

Programma in het kort

In deze interactieve masterclass leert u hoe u aan de veranderende klantverwachtingen kunt voldoen, hoe u de zichtbaarheid van het facilitair bedrijf kunt verbeteren en waar kansen liggen om klantwaarde te vergroten.

 

Docenten: Jaap Kloos & Erik de Jonge

 

09.00 uur - Ontvangst

 

09.30 uur – Start ochtendprogramma

 

Met aandacht voor: 

 • Waarom facility management eigenlijk net marketing is
 • Van klanttevredenheid naar toegevoegde waarde
 • Tips en trucs die uw marketingkracht versterken
 • Zoveel klanten, zoveel wensen (persona’s)

Aan de slag met: 

 • Opdracht: Netflix - Uw facilitaire winkel in de schijnwerpers
 • Aansluiten op de strategische thema’s en kernwaarden van uw (moeder)organisatie
 • Meebewegen met de veranderende wensen van de klant, hoe dan?
 • Samenwerking zoeken met uw interne klanten
 • Een nieuw facilitair idioom opstellen (storytelling, user experience, gamification) 
 • Opdracht: Een dienstverleningsmodel dat werkt!

13.30 uur – Start middagprogramma

 • Rondleiding door het gebouw van de gastlocatie

Aan de slag met:

 • De facility manager van de gastlocatie brengt een actueel facilitair thema in waar hij/zij graag de dialoog over aangaat. De docenten treden hierbij op als discussieleider en geven waar nodig ook hun eigen visie op de materie.
 • Slotdiscussie en oefening ‘Bepaal de Netflix-factor van uw facilitair bedrijf’ 

16.30 uur - Afsluiting 

 

Jaap Kloos

Sprekersfoto
Teamleider opleiding Facility Management Haagse Hogeschool
Jaap Kloos is sinds 2003 werkzaam bij de opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool. Als teamleider van de voltijd-opleiding verzorgt hij ook colleges in het bedrijfskundig domein waarbij het accent ligt op Marketing en Bedrijfsvoering. Hij was tevens co-auteur van de HBO studiemethode Marketing voor facilitaire dienstverleners (uitgeverij Boom/Academic Service). Thans publiceert hij geregeld artikelen/columns in relevante facilitaire media, was dagvoorzitter van het Facto congres 2015 en is trekker van een ROC-netwerk waarbij het MBO Facilitaire Dienstverlening en HBO Facility Management elkaar ontmoeten.

Erik de Jonge

Sprekersfoto
Zelfstandig facility professional
Erik de Jonge was ruim twee decennia verantwoordelijk voor het vastgoed en de facilitaire voorzieningen van de gehele ANWB in heel Nederland. Daardoor kon hij een integrale dienstverlening realiseren en zo de medewerkers van de ANWB een werkomgeving bieden waar zij optimaal en met plezier konden werken. Onder zijn verantwoordelijkheid vielen de afdelingen vastgoed, projectmanagement, technisch beheer, facility services, front office en beveiliging. Onder zijn leiding behaalde ANWB Business Services verschillende prijzen (o.a. Facility Beleving Award).
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.