Logo

Facilitaire normen in de praktijk: NEN-EN 15221 en ISO 41001

Tips voor de praktische implementatie en voordelen voor FM

Opleidingbeeld
Voor Facility Management zijn er zowel op Europees (NEN-EN 15221) als op globaal (ISO 41001) niveau verschillende facilitaire normen. Waar de oude Nederlandse facilitaire normen (NEN 2748 en NEN 2580) zich alleen focusten op de facilitaire producten en diensten, behandelen de nieuwe het gehele facilitaire werkveld. Deze training biedt u niet alleen inzicht in deze normen, maar gaat tevens dieper in op de praktische implementatie binnen uw organisatie en welke voordelen dit kan bieden.
Prijs: € 590 excl. 21% btw

Veel facility professionals zijn op zoek naar kaders voor bijvoorbeeld het inrichten van de faciltaire organisatie, het opstellen van overeenkomsten, het vastleggen van kosten, de inrichting van hun FMIS-systeem, de producten- en dienstencatalogus of FM-benchmarking. Facilitaire normen zoals NEN-EN 15221 en ISO 41001 bieden deze kaders, maar zijn soms lastig te vertalen naar de praktijk.

 

Praktijkvoorbeelden

Tijdens de training 'Facilitaire normen in de praktijk' krijgt u niet alleen inzicht in de verschillende normen, maar leert u via praktijkvoorbeelden vooral op welke wijze de Europese norm NEN-EN 15221 in uw dagelijkse praktijk kan bijdragen aan het succes van uw organisatie. De NEN-EN 15221 beslaat een zevental hoofdstukken, die allemaal worden behandeld:

 • De termen en definities; 
 • Het opstellen van facility management overeenkomsten; gebruik van de norm in tenders/aanbestedingen;
 • Het vaststellen en meten van performance en kwaliteit; Performance Dashboard op basis van de Europese norm;
 • Het indelen van de facilitaire producten en activiteiten volgens de nieuwe norm; financieel inzicht en gebruik in tenders/aanbestedingen;
 • Facilitaire processen;
 • Het voorkomen van misverstanden over het aantal vierkante meters bij huren of kopen;
 • Benchmarken van kosten, kwaliteit, duurzaamheid en tevredenheid.

 

ISO 41001 komt eraan

Medio 2018 treedt de nieuwe ISO 41001 in werking. Hiermee wordt het voor Facility Management mogelijk om hun toegevoegde waarde aan het primaire proces hard te maken. Ook komt certificering van het facilitair bedrijf en toeleveranciers in beeld. In deze training worden de mogelijkheden van de ISO 41001 toegelicht.

 

Leerdoel

Deze training biedt inzicht in facilitaire normen en gaat dieper in op de praktische implementatie binnen uw organisatie en welke voordelen dit kan bieden.

 

Doelgroep

De cursus is gericht op leidinggevenden, (beleids)adviseurs, controllers en projectleiders die betrokken zijn bij het strategisch en tactisch vormgeven van de facilitaire organisatie.

 

09.00 uur
Ontvangst met koffie en thee

 

09.30 uur
Inleiding 

 

10.00 uur - 12.30 uur
NEN-EN 15221-1

 • Hoe maakt u onderscheid tussen primaire en secundaire processen?
 • Hoe legt u de verbinding tussen de ‘demand’ en de ‘supply’ organisatie?
 • Hoe definieert u facility management op strategisch, tactisch en operationeel niveau?

NEN-EN 15221-2

 • Welke typen facilitaire overeenkomsten zijn er?
 • Wat hoort er minimaal in facilitaire overeenkomsten te worden opgenomen?
 • Hoe kan ik de norm gebruiken in mijn eigen inkoopproces?

NEN-EN 15221-3

 • Wat is facilitaire kwaliteit en hoe verhoudt deze zich ten opzichte van de klantwens?
 • Hoe meet ik de kwaliteit en richt ik mijn stuurinstrumenten in?
 • Wat is het onderscheid tussen services, servicelevels en KPI’s?
 • Wat is de relatie tussen facilitaire overeenkomsten, kwaliteit en procesmanagement?

12.30 uur - 13.15 uur
Lunch

13.15 uur - 16.30 uur
NEN-EN 15221-4
Natuurlijk wordt ook besproken hoe u de facilitaire producten en activiteiten moet indelen volgens de NEN-EN 15221-4. Deze indeling is hetgeen meest gebruikt wordt om facilitaire processen in te delen, nu vaak nog volgens NEN 2748.

NEN-EN 15221-6
Er wordt inzicht gegeven in de Europese ruimtenorm en de opbouw hiervan, zodat u in de toekomst op Europees niveau oppervlaktes van gebouwen kunt vergelijken. Dit voorkomt dat er bij het huren of kopen in het buitenland misverstanden ontstaan over de werkelijke vierkante meters die u krijgt.

NEN-EN 15221-7
Wat kunt u verwachten van de performance benchmarking norm? Hoe vergelijkt u kwaliteit, tevredenheid en duurzaamheid naast kosten om tot een integrale performance te komen?


ISO 41001

Wat houdt deze nieuwe norm in en welke invloed gaat deze hebben op het facilitaire werkveld?

 

16.30 uur - 17.00 uur
Vragen en evaluatie 

 

17.00 uur
Netwerkborrel

 

Joost Ran

Sprekersfoto
Senior Consultant bij Colliers International Corporate Solutions
Joost Ran is als consultant werkzaam bij Colliers International Corporate Solutions. In deze functie adviseert hij opdrachtgevers in benchmarktrajecten en bij het opzetten van strategische stuurinformatie aan de hand van Management Dashboards. Hij heeft ruime ervaring in het begeleiden en uitvoeren van complexe benchmarktrajecten bij grote onderwijsinstellingen, Europese organisaties en vele andere organisaties in Nederland. Verder begeleidt hij organisaties bij het opzetten van Kritische Prestaties Indicatoren (KPI) en het ontsluiten van de gewenste informatie (Management Dashboard), zodat de organisaties daadwerkelijk kunnen sturen op basis van een efficiënte en relevante set aan gegevens.

Denise Hoogendoorn

Sprekersfoto
Facility Management Consultant bij Colliers International Corporate Solutions
Denise Hoogendoorn is werkzaam als Facility Management Consultant bij Colliers International Corporate Solutions. In deze functie adviseert zij onder andere opdrachtgevers in benchmarktrajecten. Denise heeft ervaring in het begeleiden van benchmarktrajecten bij veel verschillende type organisaties zoals bijvoorbeeld multinationals, semi- overheidsinstellingen en grote onderwijsinstellingen. Bij deze benchmarktrajecten wordt de NEN-EN 15221 norm veelvuldig gebruikt. Verder begeleidt Denise organisaties bij aanbestedingen van facilitaire contracten en is zij werkzaam als projectmanager voor het begeleiden van bijvoorbeeld verbouwingen, verhuizingen en implementatietrajecten.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.