Logo

Masterclass Duurzaam in één dag

Meten, verbeteren en monitoren

Opleidingbeeld
Het gebruik van circulaire producten wint terrein, evenals de inzet van instrumenten om uw duurzaamheidsprestaties te meten en te sturen. De masterclass ‘Duurzaam in één dag’ geeft u de tools en handvatten om als facilitair manager een leidende rol te pakken. Na deze dag kunt u zelf aan de slag om de duurzaamheid van uw organisatie significant te verbeteren!

Heeft uw organisatie een concreet plan om de duurzaamheid te vergroten? Wordt structureel gekeken naar hoe het beter kan? Op beide vragen zal bij veel organisaties het antwoord ‘nee’ zijn. En dat is jammer, want het is bewezen dat organisaties met duurzaamheid als integraal deel van hun strategie en operatie een sterkere concurrentiepositie hebben. En een sterkere groei vertonen dan organisaties die dat niet hebben.

 

Mission sustainable

Facility managers bepalen in grote mate de duurzaamheid van de organisatie. Van hen wordt dan ook steeds meer een leidende rol op dit onderwerp gevraagd, zeker op het vlak van energie en CO2. De masterclass ‘Duurzaam in één dag’ geeft u de tools en handvatten om als facilitair manager deze leidende rol te pakken en om uw mission sustainable succesvol te starten!

 

Quick wins

Tijdens de masterclass leert u een vliegende start te maken door direct een aantal quick wins op te pakken om zo de duurzaamheid van uw organisatie significant te verbeteren. U gaat met docent, Bert van Renselaar, in gesprek over mogelijkheden die leiden tot structurele energiebesparing en CO2-reductie. Ook wordt stilgestaan bij de manier waarop u als facilitair manager een rol kunt spelen bij een vertaling van het gedachtegoed van de circulaire economie naar uw gebouwen. Ten slotte leert u dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen alleen werkt als iedereen verantwoordelijk is voor het resultaat. Van Renselaar laat u zien hoe u op een slimme manier de verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen binnen en buiten de organisatie delegeert.

 

Zelf duurzaam meten, verbeteren en sturen

U gaat tijdens deze masterclass zelf aan de slag om duurzaamheid te meten, verbeteren en monitoren. De MVO Scorecard - die u invult - is een krachtige tool waarmee u duurzaamheid specifiek maakt voor uw organisatie op de onderwerpen die in het ochtendprogramma zijn besproken. Met de uitkomsten van de scan maakt u een vliegende start door direct een aantal quick wins op te pakken. Veel van deze quick wins betreffen verplichte maatregelen binnen de Wet milieubeheer. U krijgt tal van suggesties om zelf deze besparingen te vinden, implementeren en monitoren.

 

Na deze dag kunt u zelf aan de slag om de duurzaamheid van uw organisatie significant te verbeteren!

 

Resultaat van de masterclass

Na afloop van de masterclass heeft u inzicht in:

  • De toegevoegde waarde van Green Buildings aan uw bedrijfsvoering;
  • De toekomst van circulaire gebouwen;
  • De wijze waarop u zelf duurzaamheid kunt meten, verbeteren en monitoren;
  • Quick wins voor draagvlak op de lange termijn;
  • Methoden om de MVO-verantwoordelijkheid te delegeren én daarmee een beter resultaat te behalen;
  • Een succesvolle wijze om aan de slag te gaan met uw mission sustainable!

 

Afgestemd op uw behoefte

De masterclass biedt deelnemers ruimte voor interactie met de sprekers en de cursisten onderling. Ook krijgt u als deelnemer de gelegenheid om uw eigen casuïstiek in te brengen, zodat de masterclass optimaal kan worden afgestemd op uw opleidingsbehoefte.

 

Doelgroep 
Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor Facility managers, CSR managers, vastgoed managers, duurzaamheidsmanagers, milieucoördinatoren en MVO verantwoordelijken die willen weten hoe ze snel tot een praktisch duurzaamheidsplan kunnen komen.

 

Deelname
Deelname aan deze masterclass kost € 790 (excl. btw) per persoon.

 

 

09.30 uur

Ontvangst

 

10.00 uur

Green Buildings voegen waarde toe aan uw bedrijfsvoering

Gebouwen zijn voor de meeste dienstverlenende organisaties het meest zichtbare en tastbare bewijs van hun duurzaamheid. Voor zowel het strategisch inzetten van duurzaamheid als het besparen van kosten met duurzaamheid, spelen kantoorgebouwen een grote rol. Vraagstukken omtrent nieuwbouw, renovatie en leegstand komen aan de orde.

 

11.00 uur

Gebouwen van de toekomst zijn circulair

Als gevolg van een toenemende schaarste aan grondstoffen en behoefte aan minder afval begint de circulaire economie – gericht op minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen – meer en meer onder de aandacht te komen. Circulaire producten kunnen bijdragen aan een effectief duurzaamheidsplan. Op welke wijze kunt u nu al inzicht krijgen in de vraag en het aanbod van circulair geproduceerde producten, die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen binnen uw organisatie?

 

12.00 uur

Lunch

 

13.00 uur

Zelf duurzaamheid meten, verbeteren en monitoren
U gaat zelf aan de slag om duurzaamheid te meten, verbeteren en monitoren. De MVO Scorecard die u invult is een krachtige tool waarmee u duurzaamheid specifiek maakt voor uw organisatie op de onderwerpen die in het ochtendprogramma zijn besproken. We maken hierbij gebruik van de tool CSR Manager, software die de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie in één overzicht laat zien.

 

14.00 uur

Start met quick wins voor draagvlak op de lange termijn
Beleid op het vlak van duurzaamheid is voor de (middel) lange termijn. Maar u kunt een vliegende start maken door direct een aantal quick wins op te pakken. Veel van deze quick wins betreffen verplichte maatregelen binnen de Wet milieubeheer. Hierin worden bedrijven en instellingen verplicht om energiebesparing toe te passen als de maatregelen binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. U krijgt tal van suggesties om zelf deze besparingen te vinden, implementeren en monitoren.

 

15.00 uur

Korte pauze

 

15.15 uur

Iedereen is verantwoordelijk voor het resultaat
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werkt alleen als iedereen verantwoordelijk is voor het resultaat. Als hobby van een stafafdeling zullen resultaten meestal uitblijven, terwijl concrete doelen en verantwoordelijkheden in de lijnorganisatie zorgen voor blijvende resultaten. U leert hoe u op een slimme manier de verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen binnen en buiten de organisatie delegeert.

 

16.00 uur

Zelf aan de slag met uw mission sustainable!
U vult de MVO Scorecard aan met de onderdelen uit het middagprogramma en krijgt de handvatten mee om uw mission sustainable succesvol te starten.

 

17.00 uur

Afsluiting en borrel

Bert van Renselaar

Sprekersfoto
Consultant Duurzaamheid bij CFP
Bert van Renselaar is consultant duurzaamheid bij CFP. Bert is projectleider van de Nationale CO2 Benchmark en gespecialiseerd in het meten en benchmarken van duurzaamheid. Bert heeft tientallen organisaties zoals overheden, woningcorporaties en zakelijke dienstverleners ondersteund bij de eerste stappen naar een duurzame organisatie.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.