Logo

Live online seminar: Gebouwgebonden wet- en regelgeving in én na corona

Voorkom verrassingen bij controles en aansprakelijkheid bij incidenten

Opleidingbeeld
Welke normen, wetten en regels gelden er allemaal voor uw gebouw? En wat is de impact van corona hierop? Hoe staat het bijvoorbeeld met de ventilatievoorzieningen en het onderhoud van installaties (bij lage bezettingen)? Tijdens dit live online seminar wordt u bijgepraat over alle relevante gebouwgebonden wet- en regelgeving en krijgt u tips over hoe u deze periode effectief kunt gebruiken voor gebouwonderhoud en inspecties.

Live online seminar: in het kort

Wat leert u in dit seminar?

Het gebouw en de gebouwgebonden technische voorzieningen vormen een belangrijke basis voor een veilige en gezonde werkomgeving. Door corona is dit relevanter dan ooit. De werkwijze en frequenties van inspecties zijn veelal vastgelegd in Nederlandse (NEN) en Europese (NEN-EN) normen. Deze verschillende normen, wetten, regels en richtlijnen zijn lastig te vinden en wijzigen bovendien regelmatig.

 

Tijdens dit seminar krijgt u in twee dagdelen inzicht in deze regelgeving en uw zorgplicht voor de werkomgeving (in het gebouw én op de thuiswerkplekken). Zo voorkomt u verrassingen bij controles en aansprakelijkheid bij ongevallen en incidenten.

 

Dit zijn de resultaten van het seminar:

 • U weet welke gebouwgebonden normen, wetten, regels en richtlijnen er zijn en welke op u van toepassing zijn;
 • U weet welke inspecties wettelijk verplicht zijn en wat de frequentie hiervan is;
 • U weet welke documenten en gegevens beschikbaar en aantoonbaar moeten zijn;
 • U heeft inzicht in maatregelen om onderhoud en controles in een periode van leegstand of lage bezetting te versnellen;
 • U heeft inzicht in een concrete praktijkcase op basis van uw eigen organisatie.

Dit neemt u als bagage mee: 

 • U weet wat de zorgplicht inhoudt en wat dit betekent voor de werkomgeving;
 • U weet hoe de regelgeving is opgebouwd en welke wijzingen er recent zijn doorgevoerd;
 • U weet met welke instanties u allemaal te maken heeft;
 • U kent de ins en outs van de NEN 2767;
 • U weet wat de Omgevingswet inhoudt en wat die betekent voor u;
 • U weet welke eisen worden gesteld aan ventilatievoorzieningen en onderhoud van installaties bij een langdurige lage bezettingsgraad.

 

De wereld van wet- en regelgeving is erg breed; daarom kunt u vooraf de thema’s doorgeven die voor u actueel zijn en die u graag terug wilt zien tijdens de training. Daarnaast biedt de dag ruimte voor interactie met de sprekers en de deelnemers onderling. Tevens is er gelegenheid voor discussie en het stellen van (inhoudelijke) vragen.

 

 Bekijk het programma

 

Voor wie is dit seminar?

Het seminar is gericht op gebouwbeheerders, facilitair managers, facilitair medewerkers en vastgoedbeheerders die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van het vastgoed binnen organisaties en meer inzicht willen krijgen in de gebouwgebonden wet- en regelgeving én de van toepassing zijnde zorgplicht.

 

 

 

Live online seminar: programma

Docenten: Bas von Pickartz & Martijn Franke

 

In twee dagdelen bent u op de hoogte van alle relevante gebouwgebonden wet- en regelgeving rondom uw gebouw en gebouwgebonden installaties. Dit is het programma:

 

DAGDEEL 1: virtual classroom

09.00 uur – Start live online seminar

 

Aandacht voor:

 • Introductie en kennismaking
 • Achtergrond en herkomst van gebouwgebonden wet- en regelgeving
 • NEN 2767
 • Bouwkundige voorzieningen
 • Energiebesparing en milieu-eisen
 • Elektrische installaties

 

12.00 uur – Einde ochtendprogramma

 

13.00 uur – Start middagprogramma

 

Aandacht voor:

 • Brand- en vluchtveiligheid
 • Arbo- en zorplicht (gebouw én thuiswerkplekken)
 • Legionellabestrijding bij leegstandsbeheer ivm lage bezetting 
 • Buiten gebruik stellen installaties en gebouwdelen (en daardoor kosten besparen)
 • Eisen die corona stelt aan ventilatievoorzieningen 
 • Werkplekopstelling en routing in relatie tot corona

Aan de slag met:

 • Eigen casus: Norm-, wet- en regelgeving in de praktijk
 • Borging gebouwdossier

 

12.00 uur – Einde live online seminar

 

Bas von Pickartz

Sprekersfoto
Directeur bij Flexim Netherlands
Bas is gespecialiseerd in professioneel beheer en onderhoud van gebouwen. Compliancy ten aanzien van wet- en regelgeving van gebouwen en gebouwgebonden installaties is daarin een essentieel onderdeel.

Martijn Franke

Sprekersfoto
Eigenaar Aqus & Trainer bij FGB Facility Group
Martijn is gespecialiseerd in Compliancy ten aanzien van wet- en regelgeving van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Martijn is zelfstandige en werkt nauw samen met FGB Facility Group.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.