Logo

Live online seminar: Aan de slag met gebouwonderhoud en inspecties

Maak nuttig gebruik van lege kantoren in tijden van corona

Opleidingbeeld
Nu veel kantoren en andere gebouwen een lage bezetting hebben, is het een goed moment om de status van uw onderhoudsplannen en verplichte keuringen onder de loep te nemen én in actie te komen. Welke normen, wetten en regels gelden er allemaal voor uw gebouw? Tijdens dit live online seminar wordt u bijgepraat over alle relevante regelgeving en krijgt u tips over hoe u deze crisisperiode effectief kunt gebruiken voor gebouwonderhoud en inspecties.

Live online seminar: in het kort

Bent u voldoende op de hoogte van alle relevante gebouwgebonden wet- en regelgeving rondom uw gebouw en gebouwgebonden installaties? En weet u wat de zorgplicht inhoudt voor de werkomgeving?

 

Tijdens dit live online seminar krijgt u inzicht in deze regelgeving en de laatste ontwikkelingen en wijzigingen in de verschillende normen, wetten, regels en richtlijnen die gelden voor het gebouw en de gebouwgebonden technische voorzieningen. De bepalingen vormen een belangrijke basis voor een veilige en gezonde werkomgeving. Ook krijgt u inzicht in de werkwijze en frequenties van inspecties, die veelal zijn vastgelegd in Nederlandse (NEN) en Europese (NEN-EN) normen.

 

Aan het eind van het live online seminar weet u waar verbeteringen nodig zijn en hoe u deze kunt aanbrengen. En zo voorkomt u verrassingen bij controles en aansprakelijkheid bij ongevallen en incidenten! Tevens krijgt u tips en adviezen, die u helpen om onderhoud en controles te versnellen in een periode van lege werkomgevingen.  

 

Dit zijn de resultaten van het seminar:

 • U weet welke gebouwgebonden normen, wetten, regels en richtlijnen er zijn en welke voor uw situatie van toepassing zijn;
 • U weet hoe u compliancy ten aanzien van de werkomgeving moet borgen;
 • U weet welke inspecties wettelijk verplicht zijn en wat de frequentie hiervan is;
 • U weet welke documenten en gegevens beschikbaar en aantoonbaar moeten zijn;
 • U heeft inzicht in maatregelen om onderhoud en controles in een periode van leegstand te versnellen.

Dit neemt u als bagage mee: 

 • U weet wat de zorgplicht inhoudt en wat dit betekent voor de werkomgeving;
 • U kent de herkomst van normen, wetten, regels en richtlijnen met betrekking tot gebouwen;
 • U weet hoe de regelgeving is opgebouwd en welke wijzingen er recent zijn doorgevoerd;
 • U weet met welke instanties u allemaal te maken heeft;
 • U kent de ins en outs van de NEN 2767;
 • U weet wat de Omgevingswet inhoudt en wat die betekent voor u.

De wereld van wet- en regelgeving is erg breed. Daarom kunt u vooraf de thema’s doorgeven die voor u actueel zijn en die u graag terug wilt zien tijdens de training. Daarnaast biedt de dag ruimte voor interactie met de sprekers en de deelnemers onderling. Tevens is er gelegenheid voor discussie en het stellen van (inhoudelijke) vragen.

 

 

Hoe werkt een live online seminar?

Net als bij een gewoon seminar op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op een afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt F-Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Voor wie is dit live online seminar?

Het live online seminar is gericht op gebouwbeheerders, facilitair managers, facilitair medewerkers en vastgoedbeheerders die betrokken zijn bij het beheer en onderhoud van het vastgoed binnen organisaties en meer inzicht willen krijgen in de gebouwgebonden wet- en regelgeving én de van toepassing zijnde zorgplicht.

 

 

 

 

Checklist gebouwgebonden installaties

Afgelopen periode zijn de meeste kantoren (grotendeels) gesloten geweest. Wat moet er gebeuren voordat het kantoor weer open kan? Welke installaties moet je testen? Welke veiligheidschecks moet je uitvoeren? Een checklist:

 • Brandmeldinstallatie - Check of de maandelijkse/reguliere OP-taken zijn uitgevoerd op een juiste werking van de installatie en het logboek is bijgewerkt.
 • Noodstroomaggregaat - Laat de maandelijkse noodstroomtest uitvoeren.
 • Sprinklerinstallatie - Check of de tweewekelijkse tests zijn uitgevoerd op een juiste werking van de installatie en het logboek is bijgewerkt. Mogelijk is het uitvoeren van de test te combineren met het periodiek onderhoud.
 • Slib-, vetafscheider/vetvangput - Door stilstand zal een en ander zijn aangekoekt. Laat preventief de installatie leegzuigen en reinigen.
 • Stookinstallatie - Controleer de instellingen zoals openingstijden, temperatuurinstellingen en druk. Zorg dat deze juist zijn ingesteld.
 • Koelinstallatie - Controleer de instellingen zoals openingstijden, temperatuurinstellingen en druk. Zorg dat deze juist zijn ingesteld. Boilers van te voren weer inschakelen zodat eventuel bacterien gedood worden en dat er bij het spoelen ook warm water beschikbaar is.
 • Luchtbehandelingsinstallatie - Controleer de instellingen van de installatie. Zorg dat deze juist staan ingesteld. Indien uitgeschakeld opnieuw laten activeren. Gebouwbeheersysteem laten nalopen op bedrijfstijden, temperaturen, etc. Liefst een dag van te voren zodat lucht ververst is voordat er weer mensen beginnen met werken.
 • Legionella - Check of de wekelijkse spoelacties zijn uitgevoerd en het logboek is bijgewerkt. Spoel alle tappunten, zowel warm als koud, tien minuten door. Laat, om legionellabesmetting uit te sluiten, watermonsters nemen en analyseren. Let op, dit heeft vaak een doorlooptijd van tien werkdagen. Begin hier het liefst twee weken van te voren mee.
 • Drukverhogings-/hydrofoorinstallatie - Check de installatie op een juiste werking.
 • Toegangscontrolesysteem - Controle op instellingen zoals openingstijden, pas instellingen aan, etc.
 • Roltrappen & liften - Zet de roltrap/lift aan indien deze is uitgeschakeld, check of deze naar behoren functioneert. Schakel, indien dit niet het geval is, de leverancier in. Mogelijk is dit te combineren met het periodiek onderhoud.

Geplande onderhoudsbeurten

Kijk of je reeds geplande onderhoudsbeurten kunt combineren met de opstart. Dan heb je meteen een check gedaan én kosten bespaart. De installateur hoeft dan immers maar één keer te komen. Denk hierbij aan: (nood) verlichting, brandmeld- en ontruimingsinstallatie, sprinklerinstallatie, HVAC, gebouwbeheersysteem, keukenapparatuur, etc.

Live online seminar: programma

Na afloop van het seminar bent u op de hoogte van alle relevante gebouwgebonden wet- en regelgeving rondom uw gebouw en gebouwgebonden installaties. Dit is het programma:

 

9.00 uur - Start deel 1, met aandacht voor:

 • Achtergrond en herkomst van gebouwgebonden wet- en regelgeving
 • NEN 2767
 • Bouwkundige voorzieningen
 • Energiebesparing en milieu-eisen
 • Elektrische installaties

10.15 uur -  Discussie en vragen

 

10.45 uur - Start deel 2, met aandacht voor:

 • Brand- en vluchtveiligheid
 • Arbo- en zorplicht
 • Handhaving en borging


11.45 uur
– Discussie en vragen

 

12.30 uur - Afsluiting

 

 

 

 

Bas von Pickartz

Sprekersfoto
Directeur bij Flexim Netherlands
Bas is gespecialiseerd in professioneel beheer en onderhoud van gebouwen. Compliancy ten aanzien van wet- en regelgeving van gebouwen en gebouwgebonden installaties is daarin een essentieel onderdeel.

Martijn Franke

Sprekersfoto
Eigenaar Aqus & Trainer bij FGB Facility Group
Martijn is gespecialiseerd in Compliancy ten aanzien van wet- en regelgeving van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Martijn is zelfstandige en werkt nauw samen met FGB Facility Group.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.