Logo

Live online masterclass: Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen

Routekaart voor uw Meerjaren Onderhoudsplan

Opleidingbeeld
De Informatieplicht energiebesparing, de EED-auditplicht, Energieprestatie-eisen, BENG, verplicht C-label. Als gebouweigenaar én huurder moet u tegenwoordig aan allerhande verplichtingen op het gebied van duurzaamheid voldoen. Wat is écht van toepassing op uw specifieke situatie? En hoe kunt u de verduurzaming van uw gebouwen het beste aanpakken, als integraal onderdeel van uw Meerjaren Onderhoudsplan?

Live online masterclass Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen: in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

Wanneer u uw vastgoedportefeuille wilt verduurzamen moet u niet alleen rekening houden met allerlei verplichte normen, wet- en regelgeving, maar ook met de investeringen en planning in het kader van uw Meerjaren Onderhoudsplan. De live online masterclass ‘Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen’ biedt een routekaart om de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie te realiseren binnen de daarvoor gestelde tijd en budget.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass:

 • U bent in staat om het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid voor uw organisatie te definiëren.
 • U kunt verschillende scenario’s opstellen voor de verduurzaming van uw gebouwen en op basis hiervan een overtuigend advies uitbrengen aan de directie van uw organisatie (voor het vrij maken van benodigd budget).
 • U beschikt over een routekaart en praktisch stappenplan om de verduurzaming van uw gebouwen in gang te zetten (als onderdeel van uw Meerjaren Onderhoudsplan).

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft kennis over relevante normen, wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing, CO2-emissie en klimaatdoelstellingen (Paris Proof).
 • U kent de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies en het vermijden van heffingen op het terrein van duurzaamheid.
 • U heeft inzicht in concrete en inspirerende voorbeelden van ambities voor de verduurzaming van vastgoed.

 

Hoe werkt een live online masterclass?

Net als bij een gewone masterclass op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op een afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt F-Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Voor wie is deze masterclass bedoeld?

Deze masterclass is gericht op:

 • Facility Managers met een vastgoedportefeuille en/of huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Hoofden Bedrijfsvoering met een vastgoedportefeuille en/of huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Vastgoed en Real Estate Managers die proactief willen meedenken met hun huurders;Asset Managers van kantoorhuisvesting.

 

 

 

Live online masterclass Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen: programma

Docent: Rinus Vader

 

Deze masterclass biedt u een routekaart om de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie te realiseren binnen de daarvoor gestelde tijd en budget.

 

In het programma zijn korte pauzes opgenomen om even te bewegen, wat te drinken of te eten. Dit is het programma per dagdeel:

 

09:00 uur – Start programma 


Aandacht voor: 

 • Actuele wet- en regelgeving (EED-auditplicht, Informatieplicht energiebesparing, Energieprestatie-eisen, BENG, Energielabel C etc.)
 • Ontwikkelingen rondom duurzaamheid (Paris Proof, Klimaatakkoord, gasloze gebouwen etc.)
 • Subsidies, belastingen, heffingen

Aan de slag met:

 • Hoe bepaal je het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid voor de organisatie?
 • Welke mogelijke scenario’s (in de tijd) kun je hiervoor bedenken?
 • Welke duurzame maatregelen maken onderdeel uit van de gekozen scenario’s?


12:00 uur
– Afsluiting ochtendprogramma

 

-------

 

13:00 uur – Start middagprogramma 


Aandacht voor:

 • Duurzaamheid versus Meerjaren Onderhoudsplan
 • CO2-emissie, circulariteit en andere duurzame maatregelen (naast energiebesparing)

Aan de slag met:

 • Hoe stel je aan concreet plan van aanpak op gekoppeld aan je duurzame ambities?
 • Hoe integreer je duurzame maatregelen in je Meerjaren Onderhoudsplan (wat zijn de ‘natuurlijke’ vervangingsmomenten)?
 • Hoe ziet de routekaart en het stappenplan er dan uit voor je organisatie?

17.00 uur - Afsluiting 

 

 

 

Rinus Vader

Sprekersfoto
Leading Professional Vastgoed Strategie en Energietransitie bij Royal HaskoningDHV.
Rinus Vader is Leading Professional Vastgoed Strategie en Energietransitie bij Royal HaskoningDHV. Als strategisch adviseur ontwikkelt hij diensten op asset management, portefeuille management, huisvesting en verduurzaming - resulterend in maatschappelijk en zakelijk renderend vastgoed en bedrijfshuisvesting. Rinus heeft NFC Index Coöperatie opgericht en twaalf jaar geleid, een coöperatie van huisvestinggebruikers, adviesbureaus en dienstverleners die gegevens, informatie, kennis en inzichten uitwisselen over prestaties op kosten, service niveaus en duurzaamheid. Hij heeft FM voor de Nederlandse Spoorwegen opgezet, studeerde civiele techniek, bouwkunde, bedrijfskunde, vastgoedkunde en facility management.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.