Logo

Live online masterclass: Roadmap naar hybride werken

Stappenplan naar het nieuwe organiseren van werk en werkplekconcepten

Opleidingbeeld
Nu de maatschappij weer meer 'open' gaat, is het voor organisaties zaak om de post-covid werkstrategie op orde te krijgen. Hybride werken lijkt nu de oplossingsrichting. Maar wat wordt bij u de verhouding tussen op kantoor en remote werken? En wat is de impact op organiseren, samenwerken en cultuur? In deze masterclass werkt u concreet aan de uitdagingen voor het (her-)organiseren van werk, (her-)inrichten van de werkomgeving en begeleiden van de verandering.
Prijs: € 1490 excl. 21% btw
Info: 6 tot 12 deelnemers
Opleider: F-Academy | HR Academy

Roadmap naar hybride werken in het kort

Wat leert u in deze masterclass?

In vier blokken geven experts en ervaringsdeskundigen u de onderdelen om uw eigen roadmap naar hybride werken te maken. Deze routekaart helpt u om in uw organisatie de juiste vragen met de juiste stakeholders te bespreken. Daardoor bent u beter in staat uw nieuwe hybride werkstrategie te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren.

 

U stelt tijdens het programma de routekaart op en krijgt daarbij o.a. antwoord op de vragen:

 • Wat is bij ons een passende hybride werkstrategie?
 • Hoe laten wij die aansluiten op onze organisatiedoelen?
 • Welke werkconcepten sluiten daar op aan?
 • Wat betekent dat voor diverse vormen van organiseren?
 • Welke veranderstrategie draagt het meest bij aan de gewenste organisatieontwikkeling?
 • Welke stakeholders spelen een rol bij het doorvoeren van deze verandering?
 • Hoe versterkt een multidisciplinaire aanpak de transformatie naar een hybride werkstrategie?

Wat zijn de resultaten van deze masterclass?

Iedere week is er een inhoudelijke sessie. Daarin krijgt u kennis en informatie van experts, geven ervaringsdeskundigen inspirerende voorbeelden en zijn er interactieve discussies. U krijgt een gereedschapset met voorbeelden, modellen en checklists. Daarmee werkt u met de andere deelnemers en de docenten aan opdrachten om uw routekaart in te vullen naar hybride werken in uw organisatie.

 

Dit geeft u de volgende resultaten:

 • U weet welke hybride werkstrategie het beste aansluit op de doelen van uw organisatie.
 • U heeft tools voor de impactanalyse van de hybride werkstrategie op werkplekconcepten. 
 • U weet wat dit betekent voor de manier(en) waarop u werk moet gaan organiseren.
 • U weet hoe u medewerkers en leidinggevenden meeneemt in alle veranderingen.
 • U heeft een blauwdruk voor de roadmap naar een nieuwe hybride werkstrategie met aandacht  voor de toekomst van werk, de werkomgeving en de veranderstrategie.

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft kennis over trends en ontwikkelingen over de nieuwe (hybride) manier van werken.
 • U heeft inspiratie opgedaan voor de inrichting van een innovatieve werkomgeving.
 • U heeft inzicht in veranderstrategieën en de succesfactoren van een gekozen strategie.
 • U heeft inzicht in het krachtenveld om als veranderregisseur de transitie gerichter te sturen.
 • U heeft een gereedschapset met voorbeelden, modellen en checklists om de transformatie naar hybride werken succesvol te implementeren.


Bekijk het programma

Voor wie is het programma?

Het programma is speciaal bedoeld voor HR en facility professionals, (senior)managers, beleidsadviseurs en ondernemers die beleidskeuzes moeten maken voor een toekomstbestendige manier van werken. U doet inspiratie op voor het bieden van een passende werkomgeving die bijdraagt aan de betrokkenheid van medewerkers en het succes van de organisatie.

 

Succesvol invoeren van hybride werken vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Nodig daarom een collega uit van HR, ICT, Finance of Communicatie en profiteer tot wel 10% korting per collega én voor uzelf!

 

Roadmap naar hybride werken: programma

Het programma is een interactief, inspirerend en praktisch met verschillende werkvormen zoals interactieve presentaties, discussies en opdrachten. Het is concreet met de  juiste balans tussen theoretische kennis en praktische toepassing. U krijgt concrete korte handouts, tips, checklists en ‘spiekbriefjes’ en zeker geen saaie dikke syllabi! U gebruikt ook een online leeromgeving met opdrachten, artikelen en video's.

 

De focus ligt op learning by doing. Zo werkt u samen met de docenten aan een routekaart die uw organisatie ondersteunt bij het implementeren van hybride vormen van werken. 

 
1. Kennismaking en introductie

 • Tijdens de eerste (online) bijeenkomsten maakt u kennis met kerndocenten én met de andere deelnemers.
 • U krijgt een toelichting op het programma en de beoogde leerresultaten.
 • U kunt uw persoonlijke leerdoelen en casuïstiek in te brengen.
 • U krijgt uitleg over de online leeromgeving uitgelegd.
 • De docenten geven aan welke (tussentijdse) huiswerkopdrachten onderdeel uitmaken van de roadmap. 

Datum en tijd: 22 september 2021, 9.00 - 10.30 uur

Docenten: Hans Bloemen en Jan Tjerk Boonstra

 

2. Werkstrategie in relatie tot organisatiestrategie 

In het eerste dagdeel van de training gaat u aan de slag met de thema’s:

 • Hybride werken in relatie tot organisatiedoelen
 • Missie, visie en corporate values van jouw organisatie
 • Organisatiecultuur en identiteit 
 • Organisatie typologieën, transformatie en innovatie
 • Samenwerking HR, facility & IT

Datum en tijd: 28 september 2021, 9.00 – 12.30 uur

Docenten: Hans Bloemen en Jan Tjerk Boonstra

 

3. Werk organiseren

In het tweede dagdeel gaat u aan de slag met het organiseren van werk in hybride settings. Daarbij komen o.a. aan de orde: 

 • Vormen van (teamgericht) organiseren en teamrollen
 • Leiderschapsstijlen, autonomie en vertrouwen 
 • Performance management, competentie ontwikkeling en zelf initiërend vermogen
 • Empowerment van medewerkers
 • Verbinding, vitaliteit en werkgeluk

Datum en tijd: 30 september 2021, 9.00 – 12.30 uur

Docent: Jan Tjerk Boonstra

 

4. Werkomgeving inrichten

Dagdeel drie staat in het teken van de inrichting van de werkomgeving. U bewandelt de vervolgstappen op de routekaart. Daarbij is er o.a. aandacht voor: 

 • Hybride werk(plek)concepten: vormen en verschillen 
 • Achtergronden bij hybride werkomgevingen in relatie tot werkprocessen
 • Slimme (digitale) workplace en space 
 • Faciliteren (thuis) werkomgeving – arbo – ri&e
 • Sourcing en flexibilisering van (service) contracten en partnerships

Datum en tijd: 5 oktober 2021, 9.00 – 12.30 uur

Docent: Hans Bloemen

5. Regisseren van verandering

De laatste sessie gaat over het regisseren van de verandering. De onderwerpen zijn o.a.: 

 • Veranderingsstrategieën: opzet, opties en motivatie
 • Stakeholdersmanagement en werken met ambassadeurs
 • Draagvlak en betrokkenheid creëren
 • Omgang met weerstand en (generatie)diversiteit
 • Integrale aanpak: werken in een multidisciplinair team

Datum en tijd: 7 oktober 2021, 9.00 – 12.30 uur

Docenten: Hans Bloemen en Jan Tjerk Boonstra

 

Jan Tjerk Boonstra

Sprekersfoto
Principal Consultant
Jan Tjerk Boonstra is Principal Consultant bij Human Capital Group waar hij met klanten werkt aan thema’s als HR Strategie, strategische personeelsplanning, performance management, flexibel organiseren en inrichten van organisaties, strategisch beloningsbeleid en professionalisering van HR(M). Daarnaast is hij lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Raad van Advies van HR Academy, lid van de Advisory Board van business school TIAS, docent van diverse masterclasses van HR Academy en docent strategisch HRM voor het Post-HBO onderwijs van Hogeschool Inholland. Jan Tjerk was eerder werkzaam voor Manpower/Right Management, Berenschot, Hay Group, de Nederlandse Zorgfederatie en Zorgverzekeraars Nederland.

Hans Bloemen

Sprekersfoto
Adviseur
Hans Bloemen heeft in zijn carrière ruime ervaringen opgedaan met strategische veranderingen binnen organisaties. Als eindverantwoordelijke of businesspartner hielp hij organisaties bij de concept ontwikkeling en implementatie van strategische HR, huisvesting en facility management vraagstukken. Voor hem is de relatie tussen identiteit, leiderschap, dienstverlening en de drive van de individuele mens de basis van de succesvolle ontwikkeling. Zijn visie op maatwerk tussen organisatorische en fysieke inrichting van de organisatie staan centraal hierin.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.