Logo

Live online boostcamp: Afvalvrije werkomgeving in 9 stappen

Aan de slag met effectief verminderen van afvalstromen in uw organisatie

Opleidingbeeld
Het verminderen van afvalstromen staat hoog op de duurzaamheidsagenda van organisaties. Vanuit facility heeft u de verantwoordelijkheid om toe te werken naar een - liefst - afvalvrije werkomgeving. Hoe kunt u duurzame en circulaire doelstellingen door effectieve afvalreductie concreet maken? Aan welke wettelijke verplichtingen moet u voldoen en hoe creëert u voldoende draagvlak bij medewerkers? Na het volgen van deze live online boostcamp heeft een kant-en-klaar stappenplan voor afvalreductie in uw organisatie.

De live online boostcamp in het kort

Wat leert u in de boostcamp?

Welke productgroepen zijn geschikt voor afvalreductie, welke maatregelen kunt u nemen, aan welke wettelijke eisen moet u voldoen? Welke stakeholders heeft u nodig en hoe krijgt u medewerkers mee om tot een daadwerkelijke afvalreductie te komen? Het komt allemaal aan bod tijdens deze boostcamp. Ook deelt u inspirerende voorbeelden en ervaringen met anderen.

 

Voorafgaand aan de boostcamp ontvangt u een mini-enquête waarin u uw leerwensen kenbaar kunt maken en foto's kunt aanleveren van uw werkomgeving. De inhoud van de boostcamp wordt aangepast op basis van de vragen die de deelnemers hebben ingediend. Daarbij houden de docenten specifiek rekening met de wensen omtrent de te bespreken afval-productgroepen (van kantoorinrichting, tot catering en schoonmaak).

 

Ook kunt u aangeven in welke fasen van afvalverwerking in het facilitair proces u geïnteresseerd bent: het inkoopproces, het gebruik van producten en grondstoffen, de afvalinzameling of het hergebruik van grondstoffen. 

 

De boostcamp geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Waar moet onze organisatie qua afvalwetgeving aan voldoen? 
 • Welke maatregelen en inspirerende voorbeelden zijn er voor een afvalvrij kantoor? 
 • Welke financiële motivatie en verschillende businessmodellen ondersteunen dit? 
 • Welke stappen kan ik doorlopen op de weg naar een afvalvrij kantoor en waar begin ik?
 • Hoe motiveer, betrek en informeer ik medewerkers en management hierbij?

Dit zijn de resultaten van de boostcamp:

 • U heeft kennis over het wettelijk kader rondom afvalreductie binnen de werkomgeving;
 • U weet hoe u afvalstromen binnen uw kantoorinrichting, ICT en administratie, papier en repro, koffie en (drank)automaten, catering en restaurant, sanitair en schoonmaak beter kunt beheren;
 • U beschikt over een effectief stappenplan naar een afvalvrije werkomgeving;
 • U heeft tips en adviezen gekregen om het gewenste gedrag van medewerkers te faciliteren en stimuleren.

 

Hoe werkt een live online boostcamp?

Net als bij een gewone boostcamp op een fysieke locatie, komt u met de andere deelnemers en de docent op een afgesproken tijden bij elkaar. Ook heeft u dan ruim de gelegenheid om met de docent én de andere deelnemers in gesprek te gaan. Met één groot verschil: u bent virtueel bij elkaar, niet fysiek! En u krijgt wat vaker korte pauzes om even de benen te strekken.

 

Hiervoor gebruikt F-Academy speciale software. Het enige dat u nodig heeft om deel te nemen, is een computer met een microfoon, toegang tot internet en bij voorkeur een webcam, maar dat is niet strikt noodzakelijk. Er hoeft niets aan uw computer veranderd of geïnstalleerd te worden!

 

Voor wie is deze live online boostcamp?

In de volgende situaties is deze boostcamp zeker interessant voor u;

 • Uw organisatie heeft duurzaamheidsdoelstellingen waar u (mede)verantwoordelijk voor bent;
 • U wilt weten aan welke wettelijke eisen u moet voldoen op het gebied van afvalreductie;
 • U heeft de ambitie om op termijn toe te werken naar een afvalvrije werkomgeving.

 

Het programma voor de live online boostcamp

 

Docenten: Jantine SwinkelsTara Heshusius

 

Na het volgen van deze boostcamp weet u aan welke wettelijke eisen u moet voldoen in het kader van afvalreductie en heeft u een kant-en-klaar stappenplan voor afvalvermindering in uw organisatie. 

 

09.00 uur  - Start programma dagdeel 1


Aandacht voor:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Quickwins / no-regretmaatregelen 
 • Inspirerende voorbeelden andere organisaties
 • Mogelijke maatregelen in diverse productgroepen

Aan de slag met:

 • Individuele oefening: selecteer 10 maatregelen voor je eigen werkomgeving en benoem voor- en nadelen
 • Groepsdiscussie: wat valt op, gedeelde bevindingen of juist veel onderlinge verschillen?

 

12.00 uur - Afsluiting programma dagdeel 1

 

------ 

 

09.00 uur  - Start programma dagdeel 2


Aan de slag met:

 • Het stappenplan toepassen op de eigen organisatie
 • Feedback geven en vragen stellen
 • Uitleg Communicatieplan: succesfactoren en valkuilen

 Communicatieplan opstellen in tweetallen met aandacht voor:

 • De inhoudelijke boodschap
 • Middelen en kanalen
 • Draagvlak en gedrag

Afsluiting en evaluatie:

 • Wat neem je mee, wat heb je geleerd, hoe ga je hiermee verder?


12.00 uur
- Afsluiting programma dagdeel 2

Jantine Zwinkels

Sprekersfoto
Adviseur Duurzaamheid
Jantine Zwinkels is werkzaam als adviseur in het duurzaamheidsteam van Royal HaskoningDHV. Op dagelijkse basis werkt zij samen met collega’s in projecten rondom afval en grondstoffen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarbij maakt Jantine de vertaalslag van strategie naar projecten en maatregelen die organisaties verder helpen om te verduurzamen. Mede dankzij haar bestuurskundige achtergrond is Jantine goed in het bij elkaar brengen van stakeholders om gedeelde ambities te formuleren, concreet te maken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerking. Naast haar inhoudelijke bijdragen aan projecten wordt Jantine vaak gevraagd om bijeenkomsten te faciliteren.

Tara Heshusius

Sprekersfoto
Adviseur Bodem/Duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV
Adviseur Bodem/Duurzaamheid Tara Heshusius is werkzaam als adviseur bodem en duurzaamheid bij Royal HaskoningDHV. Zij houdt zich met name bezig met bodem, duurzame gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie. Naast inhoudelijke kennis werkt zij aan het verduurzamen van de organisatie en projecten op het gebied van duurzaamheid en duurzaam GWW door hier vanuit een team draagvlak voor te creëren en te ondersteunen met brede kennis en een groot netwerk. Tara heeft daarnaast ervaring met het organiseren en managen van Zero Waste beleid.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.