Logo

Kennis-boost: Strategisch plan voor duurzame huisvesting

Maak een vliegende start met een toekomstbestendig huisvestingsplan

Opleidingbeeld
U staat voor een uitdaging: een nieuw huisvestingsplan voor uw organisatie. Duurzaamheid is dan een dominant thema. Maar hoe én waar raakt dat het huisvestingsplan? En hoe krijgt u zicht op de behoeften in de toekomst van de steeds veranderende organisatie? Met deze Kennis-boost maakt u een vliegende start voor een duurzaam én slim huisvestingsplan dat aansluit op de ontwikkelingen van uw organisatie.
Prijs: € 790 excl. 21% btw
Info: Helaas we hebben deze training momenteel niet op de planning, toch interesse? Klik hieronder op 'Houd mij op de hoogte' of vraag 'Incompany info' aan.

Kennis-boost Strategisch plan voor duurzame huisvesting: in het kort

Wat leert u in deze Kennis-boost?

Duurzaam, Agile, smart, vitaal en gezond: de verschillende stakeholders in uw organisatie stellen uiteenlopende eisen aan de huisvesting. Met een effectieve strategie kunt u de huisvesting tijdig geschikt maken voor de (duurzame) ambities en toekomstige behoeften van uw organisatie. En met een kennis-boost én goede voorbereiding kunt u dat plan maken!

 

Deze Kennis-boost geeft u zicht op de cruciale onderdelen en concrete stappen voor een effectief huisvestingsplan, mét praktische oplossingen hoe u ‘duurzaamheid’ daarin verwerkt.

 

Dit zijn de resultaten:

 • U kunt direct aan de slag met een effectief strategisch huisvestingplan opstellen. 
 • U weet hoe u duurzaamheidsdoelen en -ambities in het huisvestingsplan verwerkt.
 • U kan uw directie adviseren over de impact op huisvesting en vastgoed bij veranderingen in de organisatie.
 • U kan oplossingen bedenken voor de bestaande panden, verduurzaming, leegstand en meervoudig inzetbare of tijdelijke nieuwbouw.

Dit neemt u als bagage mee:

 • Een praktisch stappenplan voor het matchen van vraag en aanbod van vastgoed in uw organisatie;
 • Een roadmap-template voor toekomstbestendige en duurzame huisvesting;
 • Inzicht in normen en criteria zoals NEN 8021, BREAAM, De Presterende Werkplek, WELL, tevredenheidsmeting en knelpuntenanalyse
 • Kennis van nieuwe werkplekconcepten en technologie (smart buildings, sensoren) en de invloed daarvan op uw huisvestingsplan.

 

Bekijk het programma

 

Voor wie is deze Kennis-boost bedoeld?

 

Het programma is vooral gericht op:

 • Facility Managers en Hoofden Bedrijfsvoering met huisvestingsverantwoordelijkheid en/of een vastgoedportefeuille;
 • Vastgoed en Real Estate Managers die proactief willen meedenken met hun huurders;
 • Asset Managers van kantoorhuisvesting.

Afhankelijk van de deelnemers bespreekt de docent passende voorbeelden en cases. 

 

 

Kennis-boost Strategisch plan voor duurzame huisvesting: programma

Docent: Rinus Vader

 

Deze Kennis-boost helpt u bij het opstellen van een duurzaam en slim huisvestingsplan, dat een effectieve match oplevert tussen de ruimtevraag van uw organisatie en het actuele en toekomstige vastgoedaanbod.

 

Dit is het programma:

 

09:00 uur – Ontvangst

 

09:30 uur – Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor: 

 • Organisatievisie versus huisvestingsbeleid
 • Duurzame ambities: minimum-eisen of bovenwettelijke doelen?
 • Vastgoedbeleid: vastgoed is kapitaalintensief en traag in verandering
 • Hoe zorg je voor een match van ruimtevraag met beschikbaar vastgoedaanbod?

Aan de slag met:

 • Inventariseren dynamiek in omvang, plaats en gebruikerswensen
 • Nut en consequenties van activity based workingen smart user cases
 • Duiding en inschatting van ontwikkelingen in verschuiving, omvang en beoogd gebruik
 • Inventariseren vastgoed naar omvang en elasticiteit in volume, flexibiliteit in indeling, herbruikbaarheid in functionaliteit, duurzaamheid in energiegebruik, circulariteit in hergebruik 
 • Planning van natuurlijke interventiemomenten zoals expiratie huurcontracten, renovatieplanning, transformatie- en demontagegeschiktheid, verwerving, aanhuur, depositie, verkoop
 • Overzicht van prestaties per gebouw in termen van kosten, kapitaalbeslag, eindgebruikerstevredenheid 

 

13.30 uur - Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:

 • In 19 stappen naar een robuuste match van de vraag met het aanbod
 • NEN 8021, BREAAM, De Presterende Werkplek, WELL, tevredenheidsmeting en knelpuntenanalyse
 • Gericht investeren in aanpasbaarheid en business cases smart buildings
 • Sensortechnologieën en IoT versus data-analyse en business cases smart buildings
 • Roadmap voor toekomstbestendige huisvesting

Aan de slag met:

 • Opstellen en realiseren masterplan vastgoed, waarmee lange termijn huisvestingsbehoefte wordt geaccommodeerd (inhoudsopgave aangereikt)
 • Realiseren projecten volgens programmaplan
 • Toetsen of de bedoeling van het plan wordt gerealiseerd

 

17.00 uur - Afsluiting 

Rinus Vader

Sprekersfoto
Leading Professional Vastgoed Strategie en Energietransitie bij Royal HaskoningDHV.
Rinus Vader is Leading Professional Vastgoed Strategie en Energietransitie bij Royal HaskoningDHV. Als strategisch adviseur ontwikkelt hij diensten op asset management, portefeuille management, huisvesting en verduurzaming - resulterend in maatschappelijk en zakelijk renderend vastgoed en bedrijfshuisvesting. Rinus heeft NFC Index Coöperatie opgericht en twaalf jaar geleid, een coöperatie van huisvestinggebruikers, adviesbureaus en dienstverleners die gegevens, informatie, kennis en inzichten uitwisselen over prestaties op kosten, service niveaus en duurzaamheid. Hij heeft FM voor de Nederlandse Spoorwegen opgezet, studeerde civiele techniek, bouwkunde, bedrijfskunde, vastgoedkunde en facility management.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.