Logo

Grensoverschrijdend gedrag in organisaties. Nu aanpakken!

Herkennen, voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag

Opleidingbeeld
Grensoverschrijdend gedrag komt helaas in (bijna) alle organisaties voor. Naast seksueel wangedrag en machtsmisbruik gaat het ook om pesterijen, discriminatie en fysiek of verbaal geweld. Ongewenst gedrag is een veelkoppig monster waar tot op heden te weinig aandacht voor is. Organisaties moeten dit nu snel aanpakken. Leidinggevenden en HR spelen hierin een cruciale rol! Tijdens dit online event hoor je hoe andere organisaties hun beleid in de praktijk brengen, hoe je ongewenst gedrag herkent, voorkomt en bestrijdt en wat de arbeidsrechtelijke aspecten aan grensoverschrijdend gedrag zijn.
Prijs: € 399 excl. 21% btw
Opleider: F-Academy | HR Academy

Grensoverschrijdend gedrag in organisaties: in het kort

Herkennen, voorkomen en bestrijden van grensoverschrijdend gedrag heeft topprioriteit

Er zijn diverse manieren om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Vanuit het arbeidsrechtelijk perspectief gaat het zowel om gericht preventief beleid als het handelen na een mogelijk incident. Ook de component gedrag, het vroegtijdig detecteren van grensoverschrijdend gedrag bij een vermeend benadeelde of beschuldigde is van essentieel belang. Tijdens dit online event hoor je hoe andere organisaties hun beleid in de praktijk brengen, hoe je ongewenst gedrag herkent, voorkomt en bestrijdt en wat de arbeidsrechtelijke aspecten aan grensoverschrijdend gedrag zijn. 


Een greep uit het programma 

De arbeidsrechtelijke aspecten in geval van grensoverschrijdend gedrag 

 • Het definiëren van grensoverschrijdend gedrag 
 • Aandachtspunten bij het inrichten van preventief beleid
 • Arbeidsrechtelijk handelen naar aanleiding van een mogelijk incident en de eventuele gevolgen 
 • Wanneer je over moet gaan tot ontslag 

Grensoverschrijdend gedrag en het gedrag van de benadeelde en beschuldigde 

 • Op basis van praktijkvoorbeelden vroegtijdig herkennen van gedragskenmerken van een benadeelde en beschuldigde  
 • Openen van een gesprek wanneer je vermoedt dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag 
 • De gedragskenmerken gebaseerd op de verschillende overlevingsstrategieën fight, flight en freeze 

 
Focus op praktische toepassing 

Grensoverschrijdend gedrag op het werk wordt gedefinieerd als ongewenst of niet-wederzijds gedrag op de werkplek door een andere persoon. Dit gedrag creëert een bedreigende, vijandige of kwetsende arbeidsomgeving met als gevolg dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon wordt aangetast. Daarom moet het bestrijden van grensoverschrijdend gedrag hoog op de HR-agenda staan. 


Dit event geeft je kennis, inzicht en inspiratie om grensoverschrijdend gedrag in jouw organisatie aan te pakken: 

 • Je leert wat actief aanpakken van grensoverschrijdend gedrag jouw organisatie oplevert; 
 • Je krijgt inzicht in de arbeidsrechtelijke aanpak van grensoverschrijdend gedrag – het belang van preventief beleid, handelen naar aanleiding van een incident en eventueel ontslag(aspecten); 
 • Je herkent (subtiele) signalen en gedragskenmerken van zowel benadeelde als beschuldigde en krijgt voorbeelden hoe je hier ontwapenend op in kunt gaan; 
 • Je leert hoe de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de praktijk wordt geïmplementeerd; 
 • Je neemt concrete tips mee om een uitvoerbaar plan op te stellen.  

Voor wie is het event? 

Het event is relevant voor HR-professionals, (lijn)managers en leidinggevenden in marketing, IT, finance of bij de overheid, die nu het thema grensoverschrijdend gedrag willen aanpakken. Door hun beleid in te richten of te herzien, gerichter gedrag van benadeelden of beschuldigden willen herkennen en willen weten hoe andere organisaties in de praktijk omgaan met grensoverschrijdend gedrag.   


Volledig online event! 

Grensoverschrijdend gedrag in organisaties. Nu aanpakken! is een volledig online event. Dit betekent dat je er niet de deur voor uit hoeft, omdat je alle sessies op jouw laptop, pc of tablet live kunt volgen. Tegelijkertijd bieden we een beleving die vergelijkbaar is met een live congres, inclusief de mogelijkheid van interactie met sprekers en netwerken met vakgenoten.  


En heb je iets gemist? Geen nood, want je kunt alle sessies na afloop on demand terugkijken! 

Grensoverschrijdend gedrag in organisaties: het programmaCedeo

Partners

In samenwerking met:

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.