Logo

Facility Management in de zorg

Krijg (weer) grip op kosten en behoeften van cliënten

Opleidingbeeld
De facilitaire processen binnen een zorgorganisatie brengen specifieke uitdagingen met zich mee. Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen? Met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden? Hoe zit het met de financiering van de dienstverlening? En hoe zorgt u ervoor dat de facilitaire processen maximale toegevoegde waarde leveren voor uw cliënten? In deze 3-daagse masterclass leert u hoe u FM binnen de zorg optimaal kunt invullen.

Masterclass Facility Management in de zorg: in het kort 

Facilitaire processen zoals eten en drinken, schoonmaak en het wassen van kleding in zorgorganisaties staan heel dicht bij de cliënt en dragen in grote mate bij aan het onderscheidend vermogen van een organisatie én het welzijn van een cliënt. Bij steeds meer zorgorganisaties maken deze facilitaire processen onderdeel uit van één zorgteam. De scheiding tussen zorg en verblijf en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden zijn daardoor minder scherp.

 

Hoe krijgt u (weer) grip op al deze aspecten van FM in de zorg? Tijdens deze 3-daagse masterclass leert u op hoofdlijnen te sturen en mee te denken over de optimale invulling van de facilitaire dienstverlening in uw eigen organisatie.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • U heeft een goed beeld van de inhoud, kosten en vergoedingen van alle facilitaire processen in de zorg;
 • U heeft inzicht in de verbinding tussen de visie van de organisatie en de inrichting van de facilitaire processen;
 • U kunt een vertaling maken van de opgedane kennis naar de gewenste inrichting naar uw  eigen locatie/organisatie;
 • U kunt de facilitaire dienstverlening implementeren en integreren binnen de (zorg)teams

Dit neemt u mee als bagage:

 • U heeft inzicht in kostprijzen in de zorg en de sturing daarop;
 • U heeft kennis van veiligheidsaspecten binnen facilitaire processen;
 • U weet hoe teamontwikkeling werkt in (zorg)groepen;
 • U weet hoe u veranderingen kunt implementeren.

Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor het delen van voorbeelden en ervaringen vanuit de praktijk. 

 

 

 

Voor wie is deze masterclass?

In de volgende gevallen is deze masterclass zeker voor u geschikt:

 • U bent een FM’er die net in de zorg is komen werken;
 • U bent een niet-facilitair professional die verantwoordelijk is (geworden) voor de facilitaire dienstverlening binnen een zorgorganisatie;
 • U bent een zorgmanager, zorgdirecteuren, locatiemanager, vastgoedmanager of klantgroepmanager in de VVT-, VG- en GGZ-sector. 

Masterclass Facility Management in de zorg: programma 

Docenten: Jelle Tigelaar, Remko van der Graaff, Mathijs Ras en Mariëlle van Doorn

 

Tijdens deze 3-daagse masterclass leert u op hoofdlijnen te sturen en mee te denken over de optimale invulling van de facilitaire dienstverlening in uw eigen zorgorganisatie. Hierbij ligt de focus op de soft services binnen het facilitaire werkveld; de strategische kant van (zorg)vastgoed blijft buiten beschouwing.

 

DAG 1 - Facilitaire visie op de zorg

Docenten: Jelle Tigelaar en Remko van der Graaff

 

08.30 uur - Ontvangst

 

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma


Hoe vertaal je nu op een gestructureerde manier de visie van de organisatie naar de facilitaire dienstverlening en laat je die op elkaar aansluiten? Met als resultaat het leveren van maximaal toegevoegde waarde aan de klant/cliënt van de zorgorganisatie. Tijdens de ochtend doorlopen we de te nemen stappen om tot het eindresultaat te komen. We kijken naar buiten, naar binnen en werken vanuit de behoefte van de (toekomstige) cliënt aan de hand van cliëntprofielen.


Aandacht voor:

 • Kennismaking en bespreking leerdoelen
 • Van organisatievisie naar visie op facilitair
 • Vertaling naar de praktijk

13.00 uur – Start van het middagprogramma


In de middag gaan we in op de trends en ontwikkelingen op het gebied van eten en drinken in de zorg. Er gebeurt momenteel erg veel! Wat zijn ontwikkelingen op macroniveau en welke ontwikkelingen zien we in andere sectoren die met een vertaalslag mogelijk bruikbaar zijn in de zorgsector? Daarnaast gaat het niet om eten en drinken alleen, maar juist om de beleving die daarbij hoort. Wat is nodig om die optimale beleving waar te maken? 


Aandacht voor:

 • Trends en ontwikkelingen in eten en drinken
 • Het ontwikkelen van een visie op eten en drinken
 • Vertaling naar de praktijk
 • Andere uitdagingen

17.00 uur - Afsluiting

 

DAG 2 - Facilitaire processen en kosten

Docenten: Mariëlle van Doorn en Mathijs Ras


08.30 uur
- Ontvangst

 

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma


Tijdens deze tweede dag zoomen we in op de belangrijkste facilitaire processen in de zorg. Wat houdt het product of de dienst in? Welke ontwikkelingen en innovaties zien wij op deze producten en diensten? Ook geven we inzicht in kostenkentallen en laten we zien hoe u kostprijsberekeningen kunt maken. De deelnemers krijgen een huiswerkopdracht mee.


Aandacht voor:

 • Vervolg facilitaire processen
 • Wet- en regelgeving binnen de zorg
 • Veiligheidsaspecten binnen het facilitaire werkveld

13.00 uur – Start van het middagprogramma


Aandacht voor:

 • Wat mag het allemaal kosten?
 • Sturen op kosten en kwaliteit
 • Teamontwikkeling

17.00 uur - Afsluiting

 

DAG 3 - Facilitaire veranderingen en uitdagingen

Docent: Jelle Tigelaar


08.30 uur
- Ontvangst

 

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma

 

De huiswerkopdracht is om de theorie van de eerste twee dagen te reflecteren op de eigen organisatie. Kijk door een facilitaire bril naar de visie van de eigen organisatie en voor welke twee specifieke facilitaire processen binnen de eigen organisatie worden er optimalisatiemogelijkheden gezien? Dit delen we met elkaar en daarmee leren we van elkaar.

 

Vervolgens gaan we in op de manieren van implementeren van de gewenste veranderingen. Wat komt daar allemaal bij kijken, zowel procesmatig maar ook ten aanzien van cultuur, houding en gedrag? In deze laatste dag ruimen we ook tijd in om facilitaire thema’s te bespreken die de deelnemers zelf kunnen inbrengen.

 

Aandacht voor:

 • Implementatie van facilitaire veranderingen
 • Wat verandert er in de aansturing?

13.00 uur – Start van het middagprogramma


Aandacht voor:

 • Inventarisatie en behandeling ingebrachte onderwerpen
 • Overige facilitaire uitdagingen in de zorg

17.00 uur - Afsluiting

 

Jelle Tigelaar

Sprekersfoto
Management consultant Facilitair
Jelle adviseert vanuit AAG als manager zorgorganisaties in het optimaliseren van hun facilitaire processen. Hij adviseert organisaties op strategisch niveau om de juiste keuzes te maken, zodat facilitair een toegevoegde waarde levert aan het primaire proces. Samen met opdrachtgevers zoekt hij de balans tussen een optimale bediening van hun klanten en een optimale en (kosten)efficiënte inrichting van de facilitaire processen.

Remko van der Graaff

Sprekersfoto
Manager hospitality & facilitair
Remko ontwikkelt vanuit AAG als manager hospitality & facilitair passende hospitality-concepten voor zorgorganisaties. Hij is specialist in de wereld van eten, drinken & hospitality en voorzitter van een wereldwijde club van food consultants (FCSI). Hij kan sterke eet- & drinkconcepten bedenken, bouwen, borgen en bewijzen. Daarnaast coacht hij zorgorganisaties bij integrale cultuurveranderingen, met als doelstelling een daadwerkelijke verandering te realiseren.

Mathijs Ras

Sprekersfoto
Adviseur
Mathijs houdt zich vanuit AAG als adviseur bezig met vraagstukken over het inrichten van werkprocessen en hoe de principes van Lean daarbij kunnen helpen. Hij staat voor een professionele invulling van de klantvraag door mee te denken met de opdrachtgever, samen te werken en verbinding te zoeken.

Mariëlle van Doorn

Sprekersfoto
Adviseur Hospitality, Food & Facilities
Mariëlle is adviseur Hospitality, Food & Facilities bij AAG. Als adviseur, interim manager en trainer helpt zij zorgorganisaties gastvrijer te maken en processen slimmer in te richten.

Cedeo

© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.