Logo

Facility Management in de zorg

Krijg (weer) grip op kosten en behoeften van cliënten

Opleidingbeeld
De facilitaire processen binnen een zorgorganisatie brengen specifieke uitdagingen met zich mee. Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen? Met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden? Hoe zit het met de financiering van de dienstverlening? En hoe zorgt u ervoor dat de facilitaire processen maximale toegevoegde waarde leveren voor uw cliënten? In deze 3-daagse masterclass leert u hoe u FM binnen de zorg optimaal kunt invullen.
Datum en locatie: maandag 4 november 2019 om 09:00, NBC Nieuwegein
Vervolgdata: 21 nov, 10 dec
Prijs: € 2250 excl. 21% btw

Masterclass Facility Management in de zorg: in het kort 

Facilitaire processen zoals eten en drinken, schoonmaak en het wassen van kleding in zorgorganisaties staan heel dicht bij de cliënt en dragen in grote mate bij aan het onderscheidend vermogen van een organisatie én het welzijn van een cliënt. Bij steeds meer zorgorganisaties maken deze facilitaire processen onderdeel uit van één zorgteam. De scheiding tussen zorg en verblijf en de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden zijn daardoor minder scherp.

 

Hoe krijgt u (weer) grip op al deze aspecten van FM in de zorg? Tijdens deze 3-daagse masterclass leert u op hoofdlijnen te sturen en mee te denken over de optimale invulling van de facilitaire dienstverlening in uw eigen organisatie.

 

Dit zijn de resultaten van de masterclass: 

 • U heeft een goed beeld van de inhoud, kosten en vergoedingen van alle facilitaire processen in de zorg;
 • U heeft inzicht in de verbinding tussen de visie van de organisatie en de inrichting van de facilitaire processen;
 • U kunt een vertaling maken van de opgedane kennis naar de gewenste inrichting naar uw  eigen locatie/organisatie;
 • U kunt de facilitaire dienstverlening implementeren en integreren binnen de (zorg)teams

Dit neemt u mee als bagage:

 • U heeft inzicht in kostprijzen in de zorg en de sturing daarop;
 • U heeft kennis van veiligheidsaspecten binnen facilitaire processen;
 • U weet hoe teamontwikkeling werkt in (zorg)groepen;
 • U weet hoe u veranderingen kunt implementeren.

Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor het delen van voorbeelden en ervaringen vanuit de praktijk. 

 

 

 

Voor wie is deze masterclass?

In de volgende gevallen is deze masterclass zeker voor u geschikt:

 • U bent een FM’er die net in de zorg is komen werken;
 • U bent een niet-facilitair professional die verantwoordelijk is (geworden) voor de facilitaire dienstverlening binnen een zorgorganisatie;
 • U bent een zorgmanager, zorgdirecteuren, locatiemanager, vastgoedmanager of klantgroepmanager in de VVT-, VG- en GGZ-sector. 

Masterclass Facility Management in de zorg: programma 

Docenten: Jelle Tigelaar, Remko van der Graaff, Mathijs Ras en Mariëlle van Doorn

 

Tijdens deze 3-daagse masterclass leert u op hoofdlijnen te sturen en mee te denken over de optimale invulling van de facilitaire dienstverlening in uw eigen zorgorganisatie.

 

DAG 1 - Facilitaire visie op de zorg


08.30 uur
- Ontvangst

 

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma

Aandacht voor:

 • Kennismaking en bespreking leerdoelen
 • Van organisatievisie naar visie op facilitair
 • Vertaling naar de praktijk

13.00 uur – Start van het middagprogramma

Aandacht voor:

 • Trends en ontwikkelingen in eten en drinken
 • Het ontwikkelen van een visie op eten en drinken
 • Vertaling naar de praktijk
 • Andere uitdagingen

17.00 uur - Afsluiting

 

DAG 2 - Facilitaire processen en kosten


08.30 uur
- Ontvangst

 

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma

Aandacht voor:

 • Vervolg facilitaire processen
 • Wet- en regelgeving binnen de zorg
 • Veiligheidsaspecten binnen het facilitaire werkveld

13.00 uur – Start van het middagprogramma

Aandacht voor:

 • Wat mag het allemaal kosten?
 • Sturen op kosten en kwaliteit
 • Teamontwikkeling

17.00 uur - Afsluiting

 

DAG 3 - Facilitaire veranderingen en uitdagingen


08.30 uur
- Ontvangst

 

09.00 uur – Start van het ochtendprogramma

Aandacht voor:

 • Implementatie van facilitaire veranderingen
 • Wat verandert er in de aansturing?

13.00 uur – Start van het middagprogramma

Aandacht voor:

 • Inventarisatie en behandeling ingebrachte onderwerpen
 • Overige facilitaire uitdagingen in de zorg

17.00 uur - Afsluiting

 

Locatie
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein (bereken route)


Plattegrond

Jelle Tigelaar

Sprekersfoto
Management consultant Facilitair
Jelle adviseert vanuit AAG als manager zorgorganisaties in het optimaliseren van hun facilitaire processen. Hij adviseert organisaties op strategisch niveau om de juiste keuzes te maken, zodat facilitair een toegevoegde waarde levert aan het primaire proces. Samen met opdrachtgevers zoekt hij de balans tussen een optimale bediening van hun klanten en een optimale en (kosten)efficiënte inrichting van de facilitaire processen.

Remko van der Graaff

Sprekersfoto
Manager hospitality & facilitair
Remko ontwikkelt vanuit AAG als manager hospitality & facilitair passende hospitality-concepten voor zorgorganisaties. Hij is specialist in de wereld van eten, drinken & hospitality en voorzitter van een wereldwijde club van food consultants (FCSI). Hij kan sterke eet- & drinkconcepten bedenken, bouwen, borgen en bewijzen. Daarnaast coacht hij zorgorganisaties bij integrale cultuurveranderingen, met als doelstelling een daadwerkelijke verandering te realiseren.

Mathijs Ras

Sprekersfoto
Adviseur
Mathijs houdt zich vanuit AAG als adviseur bezig met vraagstukken over het inrichten van werkprocessen en hoe de principes van Lean daarbij kunnen helpen. Hij staat voor een professionele invulling van de klantvraag door mee te denken met de opdrachtgever, samen te werken en verbinding te zoeken.

Mariëlle van Doorn

Sprekersfoto
Adviseur Hospitality, Food & Facilities
Mariëlle is adviseur Hospitality, Food & Facilities bij AAG. Als adviseur, interim manager en trainer helpt zij zorgorganisaties gastvrijer te maken en processen slimmer in te richten.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.