Logo

Bouwstenen voor de ideale werkomgeving

Medewerkers positief beïnvloeden door de inrichting van de werkplek

Opleidingbeeld
De werkomgeving heeft grote impact op de productiviteit, effectiviteit en het welzijn van de medewerker. Hoe kunt u hier vanuit FM invloed op uitoefenen? En hoe kunt u het gedrag van mensen positief beïnvloeden door de inrichting van de werkplek? Kortom, wat zijn de bouwstenen voor de ideale werkomgeving voor uw organisatie? Tijdens dit seminar hoort u hier alles over en laten we u ook zelf ervaren wat de impact is van uiteenlopende werkomgevingen.

Agile werken, de digitale werkplek, hybride kantoorinrichtingen, activity based working. Als gevolg van de snelle technologische ontwikkelingen is de manier waarop we op de werkplek (samen)werken en communiceren drastisch aan het veranderen. Uitgangspunten daarbij zijn toename van de productiviteit, meer effectiviteit en vitaliteit van de medewerker. 

 

Tijdens het seminar ‘Bouwstenen voor de ideale werkomgeving’ gaan docenten Ruud van den Bosch en Ruben van der Horst samen met u op zoek naar de kernelementen voor de ideale werkomgeving. U wordt bijgepraat over de laatste trends en ontwikkelingen op dit gebied en u leert – aan de hand van best practices - hoe u vanuit FM meer impact heeft op uw organisatie door de inrichting van de werkplek.

 

Neem uw werk mee!

Voorafgaand aan dit seminar krijgt u twee kleine opdrachten. Wij vragen u eerst drie foto’s te maken. Een foto van een ruimte of werkplek binnen uw organisatie waar u trots op bent, een foto van een plek waar u zich voor schaamt en een foto van een plek of item dat u inspireert. Daarnaast vragen wij u de kernwaarden van uw organisatie te achterhalen en deze mee te nemen naar de masterclass. Gedurende de dag worden de kernwaarden van uw organisatie en de uitwerking daarvan in de werkomgeving besproken.

 

Inspirerende locatie

Dit seminar vindt plaats op een unieke locatie om ervoor te zorgen dat u voldoende geïnspireerd raakt! In het Belevingscentrum van Rever vindt u voorbeelden van verschillende functionele interieurs voor werkomgevingen. U krijgt daarmee een uniek beeld van wat de impact is van uiteenlopende werkomgevingen op mensen. Bekijk hier alvast een virtuele tour.

 

Resultaten van het seminar

Als deelnemer aan dit seminar krijgt u inzicht in:

 • wat de toegevoegde waarde is van de ideale werkplek voor medewerkers en de organisatie als geheel;
 • hoe u de inrichting van de werkomgeving goed laat aansluiten op de corporate identity en de kernwaarden van uw organisatie;
 • wat de laatste trends en ontwikkelingen zijn op het gebied van innovatieve werkplekinrichting;
 • uit welke verschillende bouwstenen de ideale werkplek bestaat;
 • hoe u grip krijgt op de effectiviteit, productiviteit en het welzijn van medewerkers door de inrichting van de werkplek. 

Doelgroep
Dit seminar is gericht op facilitaire professionals in de profit en non-profit sector. Daarbij kunt u denken aan functies als (senior) facilitair manager, beleidsmedewerker, adviseur, projectleider, facilitair contractmanager, facilitair teamleider of manager bedrijfsbureau. Maximaal aantal deelnemers per seminar is 12 personen. 

 

Deelname

Deelname aan dit seminar kost €590,- (excl. btw) per persoon. De prijs is inclusief lunch en documentatiemateriaal.  

 

08.30 uur

Ontvangst

 

09.00 uur

De werkomgeving - Ruud van den Bosch

 • Introductie
 • Trends & ontwikkelingen
 • De ideale werkplek: Bricks, Bytes & Behaviour

 

10.30 uur

Pauze

 

10.45 uur

De werkplek:

 • De stenen liggen los, wat nu?
 • De gefaciliteerde werkomgeving en de visie van de organisatie

 

12.00 uur

Lunch

 

13.00 uur

De beleving - Ruben van der Horst

 • Bespreken huiswerkopdracht (foto's): Waar bent u trots op en waar schaamt u zich voor?
 • De toegevoegde waarde van beleving in de werkomgeving

 

13.30 uur

Rondleiding door het Belevingscentrum

 • Met de kernwaarden van uw organisatie in het achterhoofd

 

14.45 uur

Toelichting op de bouwstenen

 • De theoretische basis is gelegd en verschillende inspirerende opdrachten hebben andere inzichten opgeleverd. Wat zijn nu de daadwerkelijke bouwstenen voor de ideale werkomgeving?
 • 3 inspirerende praktijkvoorbeelden uitgelicht - Aandachtspunten en do's & don'ts voor uw werkomgeving

 

16.00 uur

Borrel

 

17.00 uur

Einde

Ruud van den Bosch

Sprekersfoto
Managing Consultant Ucility
Ruud is in zijn rol als Managing Consultant betrokken bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van accommodatie, facilitair en logistiek. Hij heeft als facilitair interim manager veel ervaringen opgedaan in zowel project- als lijnmanagement. Hierbinnen is toepasbare kennis opgebouwd in de uitvoering van integrale prestatiecontracten (DBFMO), inkoop- en contractmanagement, dienstverleningsconcepten, service- design en (her) huisvestingstrajecten. De laatste jaren heeft hij veel organisaties begeleid bij ingebruikname van gebouwen gericht op het toepasbaar maken van corporate / strategisch beleid in operationele processen. De focus ligt hierbij op de activiteiten in de keten rond accommodatie en ondersteunende logistieke processen. Ruud heeft als drijfveer de mensen achter de producten en de dienstverleningen te betrekken. Hun behoeftes doorvertalen naar gebouwde omgevingen is de ultieme kans om tot energiegevende gebouwde omgevingen te komen die organisaties laat excelleren.

Ruben van der Horst

Sprekersfoto
Consultant interieurconcepten bij Rever interieurprojecten
Ruben van der Horst is als Projectconsultant werkzaam bij Rever interieurprojecten. Tijdens het programmaonderdeel ‘de ideale werkomgeving en de gefaciliteerde werkplek’ zal hij met de deelnemers zijn ervaringen en expertise delen over welke waarde de fysieke werkomgeving kan hebben. Welke stappen doorloopt men en waar dient u aan te denken als de inrichting goed dient aan te sluiten bij bedrijfscultuur en de nieuwe manier van werken.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.