Logo

Boostcamp: Zo maak je de werkomgeving wendbaar

Flexibeler werkplekken creëren zonder grote (gebouw)ingrepen

Opleidingbeeld
Agile, flexibeler, activiteitgerelateerd of meer projectmatig werken: de wensen voor de werkomgeving kunnen razendsnel veranderen. Hoe sluit u hier soepel en naadloos bij aan met de inrichting van de werkplekken? En hoe kunt u daarbij kostbare verbouwingen voorkomen? In deze boostcamp leert u hoe u grip krijgt op inrichtingswensen voor meer flexibiliteit en gaat u aan het werk met concrete oplossingen zonder hoge verbouwingskosten.

De boostcamp in het kort

Wat leert u in deze boostcamp?

Organisaties moeten wendbaar zijn om te kunnen inspelen op de snelle veranderingen om hen heen. Van u wordt vervolgens verwacht om een werkomgeving te creëren die alle dynamiek in de interne processen optimaal ondersteunt. Tegelijkertijd willen de medewerkers werkplekken waarin zij prettig kunnen werken en die zij - zo nodig - aan hun eigen wensen kunnen aanpassen.

 

In deze boostcamp krijgt u praktische kennis van moderne, flexibele organisatievormen en de impact daarvan op de werkomgeving. U leert hoe u inrichtingswensen achterhaalt en vertaalt in effectieve inrichtingsconcepten. En u gaat aan het werk met concrete oplossingen voor flexibiliteit in de werkomgeving zonder hoge verbouwingskosten.

 

Dit zijn de resultaten van de boostcamp:

 • U kunt voor uw eigen organisatie de praktische vertaalslag maken van flexibele organisatie- en werkvormen naar een wendbare werkomgeving.
 • U kunt praktische methoden gebruiken om de wensen van management en eindgebruikers te achterhalen.
 • U weet hoe u snelle verandermogelijkheden voor de werkplekken kunt toepassen zonder hoge verbouwingskosten.
 • U bent een goede gesprekpartner voor externe partijen rondom flexibele werkplekconcepten.

 Daarnaast neemt u als bagage mee:

 • praktische kennis van werkprocessen en flexibele werkvormen zoals Agile en activiteitgerelateerd werken;
 • kennis over de impact van flexibele werkvormen op de inrichting van de werkomgeving;
 • inzicht in hoe u de organisatie betrekt en medeverantwoordelijk maakt voor nieuwe werkomgevingsconcepten.

In een boostcamp werkt u in kleine groepjes onder begeleiding van een expert aan een relevante voorbeeldcase. Tegelijkertijd werkt u aan vaardigheden als samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit en planmatig werken.

 

Voor wie is deze boostcamp?

Tijdens de boostcamp ‘Zo maak je de werkomgeving wendbaar’ werkt u op basis van uw eigen situatie of een voorbeeldcase aan een concreet plan om werkplekken wendbaar te maken zonder grote (gebouw)ingrepen.

 

In de volgende gevallen is de boostcamp zeker voor u geschikt:

 • U moet een plan opstellen om de inrichting van de werkomgeving beter te laten aansluiten bij de continue veranderende wensen vanuit de organisatie.
 • U zoekt concrete oplossingen voor het creëren van een wendbare werkomgeving.
 • U wilt weten hoe u de werkomgeving in uw organisatie zo flexibel mogelijk kunt inrichten tegen zo laag mogelijke kosten. 

 

Programma in het kort

Docenten: Anca Gosselink en Fred Bos

 

In deze boostcamp krijgt u inzicht in de impact van flexibele werkconcepten op de werkomgeving. Vervolgens gaat u in kleine groepjes aan de slag met een concrete praktijkcase om werkplekken wendbaar te maken.

 

9.00 uur – Ontvangst

 

09.30 uur – Start ochtendprogramma

Met aandacht voor:

 • Verwachtingen van deelnemers
 • Korte ‘pitch’ per deelnemer over hun actuele huisvestingsvraagstuk
 • Waar zijn wendbare werkomgevingen voor nodig: Agile, projectmatig werken, meer samenwerken…?
 • Basisbegrippen voor activiteitgerelateerde werkomgevingen
 • Wendbare organisaties: wat vraagt dat van gedrag van medewerkers?

Aan de slag met:

 • Afspraken maken over werken in de werkomgeving: hoe doe je dat?
 • Werkomgeving ontwerpen vanuit de basis
 • Peer-to-peer kruisinterviews

13.30 uur – Start middagprogramma

Met aandacht voor:

 • Wensen vanuit de organisatie en eindgebruikers helder krijgen (en ‘challengen’)
 • Vertaalslag maken van organisatiewensen naar een huisvestingsconcept en effectieve sparringpartner zijn voor toeleveranciers
 • Samenwerking met HR en ICT
 • Oplossingen om bestaande werkomgevingen wendbaar te maken

Aan de slag met:

 • Vertalen van doelstellingen in de werkomgeving
 • Basismodellen wendbaarheid zonder verbouwen
 • Inventarisatie oplossingsmogelijkheden per deelnemer

17.00 uur – Afsluiting en netwerkborrel

Anca Gosselink

Sprekersfoto
Programmamanager, senior onderzoeker en zakelijk manager bij het Center for People and Buildings
Anca Gosselink is Programmamanager, senior onderzoeker en zakelijk manager bij het Center for People and Buildings (CfPB). Ze gaat graag in gesprek met organisaties over een passende werkomgeving vanuit ambities, beleid en werkprocessen. De keuzes en vooral mogelijke effecten van deze keuzes zijn daarbij altijd haar aandachtspunt.

Fred Bos

Sprekersfoto
Partner in BOS ALKEMADE architecten
Fred Bos is partner in BOS ALKEMADE architecten. Het bureau ontwerpt onder meer innovatieve kantooromgevingen. Fred volgde de opleidingen interieurarchitectuur en omgevingsvormgeving aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.