Logo

Boostcamp: Werkdruk te lijf

Voorkom (werk)stress en burn-outs in uw team

Opleidingbeeld
Steeds meer medewerkers klagen over stress en het aandeel burn-outs neemt flink toe. Werkgerelateerde klachten zijn niet altijd de hoofdoorzaak; ook privé of financiële problemen kunnen een rol spelen. Hoe maakt u stress bespreekbaar binnen uw team en hoe kunt u de ervaren werkdruk terugdringen? In deze boostcamp leert u hoe u signalen van (werk)stress tijdig kunt oppikken, bespreekbaar kunt maken en wat u preventief kunt doen.

De Boostcamp in het kort

Wat leert u in de boostcamp? 

Werkstress als reden voor verzuim is de laatste jaren gestegen tot wel 20% van het totale verzuim (cijfers TNO en CBS). Zeker 16% van de werknemers ervaart burn-outklachten. Dit leidt tot uitval, ellende voor de betrokken werknemer en hoge kosten voor de werkgever.  

 

De grens tussen werk en privé vervaagt en de ervaren werkdruk neemt toe. Dat hoeft geen probleem te zijn; werkdruk kan mensen creatief maken en een positieve stimulans zijn in het werk. Het gaat erom dat gezonde werkdruk niet omslaat in ongezonde werkstress!

 

In deze boostcamp leert u hoe u dit als facility manager aanpakt. Zodat u de (werk)stress in uw team effectief kunt terugdringen. 


De boostcamp biedt alle ruimte om in een veilige omgeving uw eigen praktijkcases in te brengen.
  

Dit zijn de resultaten van de boostcamp:  

 • U kunt signalen herkennen van stress bij medewerkers;
 • U kunt (werk)stress met medewerkers bespreken en zo een dreigende burn-out voorkomen;
 • U kunt voorkomen dat een te hoge werkdruk bij medewerkers leidt tot stress;
 • U weet wat u moet doen om stress bij hoge werkdruk van medewerkers te voorkomen.

Als bagage neemt u mee:

 • U weet wat de 5 pijlers van welzijn en de oorzaken van (werk)stress zijn;
 • U weet wat de impact is van de levensfase van medewerkers op het ervaren van werkdruk;
 • U begrijpt de impact van privékwesties en schuldproblematiek op stress van medewerkers.

 

 

Voor wie is deze boostcamp? 

In de volgende gevallen is deze boostcamp zeker voor u geschikt:

 • U bent als leidinggevende (mede)verantwoordelijk voor het terugdringen van verzuim in uw team;
 • U wilt leren hoe u medewerkers kunt helpen en ondersteunen bij de aanpak van (werk)stress;
 • U wilt als leidinggevende de ervaren werkdruk bij uw medewerkers verlagen.

 

 

Het programma voor de Boostcamp


Docent: Guillerm van der Lans

 

Dit is het programma:

 

9.00 uur - Ontvangst

 

9.30 uur – Start ochtendprogramma

 

Met daarin aandacht voor:

 • Wat veroorzaakt (werk)stress?
 • Hoe herken je stress bij medewerkers in een vroeg stadium?
 • Wat kun je doen om (werk)stress terug te dringen bij medewerkers?
 • Welke rol spelen leidinggevenden?

Aan de slag met:

 • Gesprekstechnieken om (werk)stress bespreekbaar te maken

 

13.30 uur – Start middagprogramma

 

Met daarin aandacht voor:

 • Relatie tussen burn-outs, verschillende generaties en levensfasen
 • Impact van privé kwesties en schuldproblematiek op (werk)stress
 • De 5 pijlers van welzijn
 • Hoe stimuleer je de eigen regie van medewerkers om werkdruk te lijf te gaan?

Aan de slag met:

 • Gesprekken met medewerkers en leidinggevenden om stress preventief aan te pakken

 

17.00 uur – Afsluiting

Guillerm van der Lans

Sprekersfoto
Consultant, Aon, Corporate Wellness
Guillerm van der Lans (RADI®) adviseert en begeleidt grotere werkgevers bij het maken van strategische en beleidsmatige keuzes op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid. Hij verbindt de gekozen visie van de werkgever op Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers aan de organisatiedoelstellingen om zo maximaal gebruik te maken van de inzet en het potentieel van de medewerkers. Daarnaast geeft hij regelmatig masterclasses, seminars en trainingen op het gebied van Werkgeluk, #168 en Grip op Werkstress.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.