Logo

Boostcamp: Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen

Routekaart voor uw Meerjaren Onderhoudsplan

Opleidingbeeld
De Informatieplicht energiebesparing, de EED-auditplicht, Energieprestatie-eisen, BENG, verplicht C-label. Als gebouweigenaar én huurder moet u tegenwoordig aan allerhande verplichtingen op het gebied van duurzaamheid voldoen. Wat is écht van toepassing op uw specifieke situatie? En hoe kunt u de verduurzaming van uw gebouwen het beste aanpakken, als integraal onderdeel van uw Meerjaren Onderhoudsplan?

Boostcamp Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen: in het kort

Wat leert u in deze boostcamp?

Wanneer u uw vastgoedportefeuille wilt verduurzamen moet u niet alleen rekening houden met allerlei verplichte normen, wet- en regelgeving, maar ook met de investeringen en planning in het kader van uw Meerjaren Onderhoudsplan. De boostcamp ‘Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen’ biedt een routekaart om de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie te realiseren binnen de daarvoor gestelde tijd en budget.

 

Dit zijn de resultaten van de boostcamp:

 • U bent in staat om het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid voor uw organisatie te definiëren.
 • U kunt verschillende scenario’s opstellen voor de verduurzaming van uw gebouwen en op basis hiervan een overtuigend advies uitbrengen aan de directie van uw organisatie (voor het vrij maken van benodigd budget).
 • U beschikt over een routekaart en praktisch stappenplan om de verduurzaming van uw gebouwen in gang te zetten (als onderdeel van uw Meerjaren Onderhoudsplan).

En als bagage neemt u mee:

 • U heeft kennis over relevante normen, wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing, CO2-emissie en klimaatdoelstellingen (Paris Proof).
 • U kent de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies en het vermijden van heffingen op het terrein van duurzaamheid.
 • U heeft inzicht in concrete en inspirerende voorbeelden van ambities voor de verduurzaming van vastgoed.

 

Voor wie is deze boostcamp bedoeld?

Deze boostcamp is gericht op:

 • Facility Managers met een vastgoedportefeuille en/of huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Hoofden Bedrijfsvoering met een vastgoedportefeuille en/of huisvestingsverantwoordelijkheid;
 • Vastgoed en Real Estate Managers die proactief willen meedenken met hun huurders;Asset Managers van kantoorhuisvesting.

 

 

 

Boostcamp Verduurzaam uw gebouwen in 5 stappen: programma

Docent: Rinus Vader

 

Deze boostcamp biedt u een routekaart om de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie te realiseren binnen de daarvoor gestelde tijd en budget.

 

Dit is het programma:

 

09:00 uur – Ontvangst

 

09:30 uur – Start van het ochtendprogramma

 

Aandacht voor: 

 • Actuele wet- en regelgeving (EED-auditplicht, Informatieplicht energiebesparing, Energieprestatie-eisen, BENG, Energielabel C etc.)
 • Ontwikkelingen rondom duurzaamheid (Paris Proof, Klimaatakkoord, gasloze gebouwen etc.)
 • Subsidies, belastingen, heffingen

Aan de slag met:

 • Hoe bepaal je het ambitieniveau op het gebied van duurzaamheid voor de organisatie?
 • Welke mogelijke scenario’s (in de tijd) kun je hiervoor bedenken?
 • Welke duurzame maatregelen maken onderdeel uit van de gekozen scenario’s?

13:30 uur – Start van het middagprogramma

 

Aandacht voor:

 • Duurzaamheid versus Meerjaren Onderhoudsplan
 • CO2-emissie, circulariteit en andere duurzame maatregelen (naast energiebesparing)

Aan de slag met:

 • Hoe stel je aan concreet plan van aanpak op gekoppeld aan je duurzame ambities?
 • Hoe integreer je duurzame maatregelen in je Meerjaren Onderhoudsplan (wat zijn de ‘natuurlijke’ vervangingsmomenten)?
 • Hoe ziet de routekaart en het stappenplan er dan uit voor je organisatie?

17.00 uur - Afsluiting 

 

 

 

Rinus Vader

Sprekersfoto
Leading Professional Vastgoed en Facility Management bij Royal HaskoningDHV.
Rinus Vader is strategisch adviseur, ontwikkeling van diensten op asset management, facility management, portefeuille management, huisvesting, verduurzaming en risico gedreven onderhoud - resulterend in rendabele kapitaalgoederen in maatschappelijk vastgoed, Corporate Real Estate, ziekenhuizen en leegstaand vastgoed en erfgoed. Hij heeft NFC Index Coöperatie opgericht en twaalf jaar geleid, een coöperatie van huisvestinggebruikers, adviesbureaus en dienstverleners die gegevens, informatie, kennis en inzichten uitwisselen over prestaties op kosten, service niveaus en duurzaamheid. Hij heeft FM voor de Nederlandse Spoorwegen opgezet, studeerde civiele techniek, bouwkunde, bedrijfskunde vastgoedkunde en facility management.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.