Logo

Boostcamp: Duurzame mobiliteit

Zo stelt u een plan op voor duurzaam woon-werkverkeer

Opleidingbeeld
Binnen veel organisaties valt nog veel winst te behalen op het gebied van duurzame mobiliteit. Als facility- of HR-manager bent u, vaak samen met andere collega’s, verantwoordelijk voor het samenstellen van het juiste pakket mobiliteitsvoorzieningen en -regelingen. Ook zorgt u voor het informeren van medewerkers en adviseert u over alternatieven voor duurzamer woon-werkverkeer. In deze boostcamp brengt u in kaart welke concrete maatregelen u kunt nemen en leert u hoe u reisgedrag van medewerkers positief kunt beïnvloeden.
Prijs: € 690 excl. 21% btw
Opleider: F-Academy | HR Academy
Soort: Boostcamp

Boostcamp Duurzame Mobiliteit: in het kort

Wat leert u in deze boostcamp?

U wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen in mobiliteitsbeleid en krijgt handvatten om mobiliteit te verduurzamen. De focus ligt op mogelijke maatregelen, gedrag en context. Ook laten wij u zien hoe communicatie en gedrag een grote rol spelen bij de effectiviteit van maatregelen. Relevante informatie en inspiratie voor bedrijven en organisaties die hun CO2-uitstoot willen verlagen en zichzelf willen profileren als duurzame werkgever. 

 

Dit zijn de resultaten: 

 • U weet welke concrete maatregelen u kunt nemen om het mobiliteitsbeleid van uw organisatie te verduurzamen. 
 • U weet hoe u reisgedrag van medewerkers positief kunt beïnvloeden in het kader van duurzaamheid. 
 • U weet hoe u communicatie effectief kunt inzetten om uw plannen en maatregelen rondom duurzame mobiliteit te ondersteunen.  

 

Dit neemt u als bagage mee: 

 • U heeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden op het gebied van duurzame mobiliteit. 
 • U heeft inzicht in de uitdagingen op het gebied van verduurzaming van de mobiliteit in uw organisatie en de mogelijke oplossingen hiervoor. 
 • U kent de verbanden tussen attitude en gedrag van medewerkers ten aanzien van duurzame mobiliteit. 

 

 

 

Voorbereiding & follow-up
Ten behoeve van een effectieve cursus vragen we de deelnemers om ook actief te zijn in de voorbereiding op het programma én na afloop van de training. Ter voorbereiding vragen wij u om een mini-enquête in te vullen, aan te geven welke duurzame veranderingen eventueel al in uw mobiliteitsbeleid zijn doorgevoerd en met welke uitdagingen u nog worstelt. Voor het vervolg nodigen we u uit om ons na een half jaar te informeren over de voortgang die is geboekt. Een samenvatting van de veranderingen sturen wij per e-mail naar alle deelnemers.

 

 

Voor wie is deze boostcamp bedoeld?

De training is bedoeld voor facility- en HR-managers die op zoek zijn naar handvatten voor een integrale aanpak voor duurzame mobiliteit voor hun medewerkers. De inhoud van de cursus passen we aan op degenen die zich hebben aangemeld. Op voorhand ontvangt u een mini-enquête waarin u uw wensen kenbaar kunt maken. 

 

In de volgende gevallen is deze boostcamp zeker voor u geschikt: 

 • U bent vanuit HR of Facility (mede)verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid binnen uw organisatie; 
 • U bent op zoek naar handvatten voor een integrale aanpak van duurzame mobiliteit; 
 • U wilt weten hoe u het reisgedrag van medewerkers positief kunt beïnvloeden met duurzaamheid als uitgangspunt. 

 

  

 

 

Boostcamp Duurzame mobiliteit: programma

Docenten: Anne Marthe Jalvingh & Jantine Zwinkels

  

Dit is het programma:

 

Start ochtendprogramma

 

9.00 uur – Start dagdeel 1

 

Presentatie over:

 • “Het traditionele mobiliteitsbeleid” 
 • Mobiliteitsbeleid in beweging: nut en noodzaak 
 • Gedragsverandering en -behoud, hoe werkt dat eigenlijk? 

 

Groepsdiscussie:
wat is de huidige status en hoe denken de deelnemers over (de weg naar) een duurzaam mobiliteitsbeleid: gedeelde bevindingen of juist veel onderlinge verschillen? 

 

Inspiratie en mogelijke maatregelen in verschillende categorieën:

 • Mogelijke maatregelen: Fiets, OV, auto en “niet reizen” 
 • Combinaties van maatregelen (voor optimalisatie) 

12.00 uur – Einde dagdeel 1

 

Start middagprogramma

 

13:00 – Start dagdeel 2

 

Context en het beïnvloeden van reisgedrag van medewerkers 

 • Welke reispatronen hebben medewerkers? Bijv. altijd naar dezelfde locatie of veel klantbezoeken?  
 • Welk reisgedrag is wenselijk, hoe stimuleer je dat? 
 • Hoe communiceer je met medewerkers? 

 

 Een aanpak in groepjes (fictieve casus) 

 • Op welke manieren kan bedrijf X haar mobiliteit verduurzamen? 
 • Wat is daarvoor nodig en hoe pak je dat aan? 

 

 Aan de slag met uitdagingen vanuit de eigen organisatie en vragen stellen (in groepjes) 

 • Wat zijn de grootste uitdagingen? 
 • Hoe pak je de uitdagingen aan? 

 

 Afsluiting en evaluatie 

 • Wat neem je mee, wat heb je geleerd, hoe ga je hiermee verder? 

17.00 uur – Einde dagdeel 2 

 

 

Anne Marthe Jalvingh

Sprekersfoto
Adviseur Mobiliteit en Gedrag bij Royal HaskoningDHV
Anne Marthe werkt sinds 2018 als adviseur Mobiliteit en Gedrag bij Royal HaskoningDHV. Zij zet haar achtergrond in de psychologie veelvuldig in op het gebied van duurzame mobiliteit. Hiervoor voert zij onder andere gedrags- en belevingsonderzoek uit en past zij haar kennis over gedragsverandering toe. Zo helpt zij haar opdrachtgevers onder andere met het verduurzamen van hun mobiliteit(sbeleid). Anne Marthe draagt dit onderwerp vanzelfsprekend een warm hart toe en zet haar kennis en ervaring graag in om ook andere organisaties verder te helpen. Via een interactieve training daagt zij deelnemers uit om niet alleen van haar, maar ook van elkaar te leren.

Jantine Zwinkels

Sprekersfoto
Adviseur Duurzaamheid
Jantine Zwinkels is werkzaam als adviseur in het duurzaamheidsteam van Royal HaskoningDHV. Op dagelijkse basis werkt zij samen met collega’s in projecten rondom afval en grondstoffen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarbij maakt Jantine de vertaalslag van strategie naar projecten en maatregelen die organisaties verder helpen om te verduurzamen. Mede dankzij haar bestuurskundige achtergrond is Jantine goed in het bij elkaar brengen van stakeholders om gedeelde ambities te formuleren, concreet te maken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerking. Naast haar inhoudelijke bijdragen aan projecten wordt Jantine vaak gevraagd om bijeenkomsten te faciliteren.

Cedeo

© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.