Logo

Afvalvrije werkomgeving in 9 stappen

Aan de slag met effectief verminderen van afvalstromen in uw organisatie

Opleidingbeeld
Het verminderen van afvalstromen staat hoog op de duurzaamheidsagenda van organisaties. Vanuit facility heeft u de verantwoordelijkheid om toe te werken naar een - liefst - afvalvrije werkomgeving. Hoe kunt u duurzame en circulaire doelstellingen door effectieve afvalreductie concreet maken? Aan welke wettelijke verplichtingen moet u voldoen en hoe creëert u voldoende draagvlak bij medewerkers? Na het volgen van deze boostcamp heeft een kant-en-klaar stappenplan voor afvalreductie in uw organisatie.

De boostcamp in het kort

Wat leert u in de boostcamp?

Welke productgroepen zijn geschikt voor afvalreductie, welke maatregelen kunt u nemen, aan welke wettelijke eisen moet u voldoen? Welke stakeholders heeft u nodig en hoe krijgt u medewerkers mee om tot een daadwerkelijke afvalreductie te komen? Het komt allemaal aan bod tijdens deze boostcamp. Ook deelt u inspirerende voorbeelden en ervaringen met anderen.

 

Voorafgaand aan de boostcamp ontvangt u een mini-enquête waarin u uw leerwensen kenbaar kunt maken en foto's kunt aanleveren van uw werkomgeving. De inhoud van de boostcamp wordt aangepast op basis van de vragen die de deelnemers hebben ingediend. Daarbij houden de docenten specifiek rekening met de wensen omtrent de te bespreken afval-productgroepen (van kantoorinrichting, tot catering en schoonmaak).

 

Ook kunt u aangeven in welke fasen van afvalverwerking in het facilitair proces u geïnteresseerd bent: het inkoopproces, het gebruik van producten en grondstoffen, de afvalinzameling of het hergebruik van grondstoffen. 

 

De boostcamp geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Waar moet onze organisatie qua afvalwetgeving aan voldoen? 
 • Welke maatregelen en inspirerende voorbeelden zijn er voor een afvalvrij kantoor? 
 • Welke financiële motivatie en verschillende businessmodellen ondersteunen dit? 
 • Welke stappen kan ik doorlopen op de weg naar een afvalvrij kantoor en waar begin ik?
 • Hoe motiveer, betrek en informeer ik medewerkers en management hierbij?

Dit zijn de resultaten van de boostcamp:

 • U heeft kennis over het wettelijk kader rondom afvalreductie binnen de werkomgeving;
 • U weet hoe u afvalstromen binnen uw kantoorinrichting, ICT en administratie, papier en repro, koffie en (drank)automaten, catering en restaurant, sanitair en schoonmaak beter kunt beheren;
 • U beschikt over een effectief stappenplan naar een afvalvrije werkomgeving;
 • U heeft tips en adviezen gekregen om het gewenste gedrag van medewerkers te faciliteren en stimuleren.


Veiligheid en hygiëne op locatie

De locaties waar onze opleidingen plaatsvinden hebben een uitgebreid protocol opgesteld voor het naleven van de RIVM-richtlijnen ten aanzien van COVID-19. Dit betekent dat u gegarandeerd veilig onze opleidingen op locatie kunt volgen. Voor de details van de maatregelen kunt u terecht op de websites van de locaties zelf. 

NB. Mocht het vanwege het oplaaien van het virus onverhoopt niet mogelijk zijn om de opleiding op locatie te geven, dan kunnen wij deze ook online aanbieden in een virtual classroom. Zo bent u ervan verzekerd dat de opleiding altijd kan doorgaan.


Voor wie is deze boostcamp?

In de volgende situaties is deze boostcamp zeker interessant voor u;

 • Uw organisatie heeft duurzaamheidsdoelstellingen waar u (mede)verantwoordelijk voor bent;
 • U wilt weten aan welke wettelijke eisen u moet voldoen op het gebied van afvalreductie;
 • U heeft de ambitie om op termijn toe te werken naar een afvalvrije werkomgeving.

 

3 tips voor een afvalvrij kantoor

Als FM'er ben je betrokken bij veel onderdelen van de organisatie. Hierdoor heb je als geen ander de ideale positie in het realiseren van een afvalvrij kantoor. 3 tips om gedurende het hele proces waardebehoud van het product of dienst centraal te zetten:

 

1. Focus op de gehele cyclus

Een afvalvrij kantoor realiseer je niet door pas na gebruik na te gaan denken over hoogwaardig hergebruik. Je begint aan de voorkant van het proces: bij de inkoop. Als inkoper heb je een grote invloed op wat er wordt gekocht en welke afspraken er met leveranciers worden gemaakt. Hoe stel je de juiste vraag aan de markt? En hoe borg je optimaal gebruik en herbruikbaarheid van grondstoffen in het hele proces?

 

2. Stimuleer juist handelen

Nu je aan de voorkant de juiste producten hebt ingekocht, is het belangrijk circulariteit in het gebruik te waarborgen. Alleen dan wordt afval daadwerkelijk geminimaliseerd. Dit doe je door te informeren over de juiste omgang met producten en grondstoffen. Hoe borg je dit in het proces? En hoe maak je medewerkers en partners écht bewust van de juiste handelswijze?

 

3. Sluit de kringloop

Na gebruik is het belangrijk dat de afspraken die tijdens inkoop zijn gemaakt, ook daadwerkelijk worden nageleefd. Het gaat hierbij om zaken zoals de juiste verwerking van de verschillende afvalstromen en het organiseren van de retourlogistiek. Hoe zorg je ervoor dat de grondstoffen uit jouw reststroom ook daadwerkelijk worden hergebruikt?

 

Het programma voor de boostcamp

 

Docenten: Jantine Swinkels & Jorrit Zuidema 

 

Na het volgen van deze boostcamp weet u aan welke wettelijke eisen u moet voldoen in het kader van afvalreductie en heeft u een kant-en-klaar stappenplan voor afvalvermindering in uw organisatie. 

 

09.30 uur  - Start van het ochtendprogramma 


Aandacht voor:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Quickwins / no-regretmaatregelen 
 • Inspirerende voorbeelden andere organisaties
 • Mogelijke maatregelen in diverse productgroepen

Aan de slag met:

 • Individuele oefening: selecteer 10 maatregelen voor je eigen werkomgeving en benoem voor- en nadelen
 • Groepsdiscussie: wat valt op, gedeelde bevindingen of juist veel onderlinge verschillen?

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

 

Aan de slag met:

 • Het stappenplan toepassen op de eigen organisatie
 • Feedback geven en vragen stellen
 • Uitleg Communicatieplan: succesfactoren en valkuilen

 Communicatieplan opstellen in tweetallen met aandacht voor:

 • De inhoudelijke boodschap
 • Middelen en kanalen
 • Draagvlak en gedrag

Afsluiting en evaluatie:

 • Wat neem je mee, wat heb je geleerd, hoe ga je hiermee verder?


16.30 uur
- Einde boostcamp

Jantine Zwinkels

Sprekersfoto
Adviseur Duurzaamheid
Jantine Zwinkels is werkzaam als adviseur in het duurzaamheidsteam van Royal HaskoningDHV. Op dagelijkse basis werkt zij samen met collega’s in projecten rondom afval en grondstoffen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarbij maakt Jantine de vertaalslag van strategie naar projecten en maatregelen die organisaties verder helpen om te verduurzamen. Mede dankzij haar bestuurskundige achtergrond is Jantine goed in het bij elkaar brengen van stakeholders om gedeelde ambities te formuleren, concreet te maken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerking. Naast haar inhoudelijke bijdragen aan projecten wordt Jantine vaak gevraagd om bijeenkomsten te faciliteren.

Jorrit Zuidema

Sprekersfoto
Adviseur Duurzaamheid
Jorrit Zuidema is adviseur duurzaamheid voor de afdeling Smart Urban Environment van Royal HaskoningDHV. Jorrit richt zich vooral op projecten rondom circulaire economie en milieu-impact (carbon footprints en LCA’s). Gedurende zijn afstudeerstage heeft hij onderzoek gedaan naar de circulaire economie in de kantooromgeving. Na zijn afstuderen heeft Jorrit de Circulair Facility Management Tool ontwikkeld waarmee bedrijven en overheden de interne organisatie (inkoop, gebruik en afval management) kunnen verduurzamen. Jorrit heeft ervaring met het begeleiden van zowel publieke als private organisatie naar een afvalvrije kantooromgeving. Daarnaast heeft Jorrit veel ervaring opgedaan met innovatieve concepten voor afvalbeheer en circulaire economie.

Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.