Logo

Boostcamp: Afvalvrije werkomgeving in 9 stappen

Aan de slag met effectief verminderen van afvalstromen in uw organisatie

Opleidingbeeld
Het verminderen van afvalstromen staat hoog op de duurzaamheidsagenda van organisaties. Vanuit facility heeft u de verantwoordelijkheid om toe te werken naar een - liefst - afvalvrije werkomgeving. Hoe kunt u duurzame en circulaire doelstellingen door effectieve afvalreductie concreet maken? Aan welke wettelijke verplichtingen moet u voldoen en hoe creëert u voldoende draagvlak bij medewerkers? Na het volgen van deze boostcamp heeft een kant-en-klaar stappenplan voor afvalreductie in uw organisatie.
Datum en locatie: dinsdag 29 oktober 2019 om 09:30, NBC Nieuwegein
Prijs: € 590 excl. 21% btw
Soort: Boostcamp

De boostcamp in het kort

Wat leert u in de boostcamp?

Welke productgroepen zijn geschikt voor afvalreductie, welke maatregelen kunt u nemen, aan welke wettelijke eisen moet u voldoen? Welke stakeholders heeft u nodig en hoe krijgt u medewerkers mee om tot een daadwerkelijke afvalreductie te komen? Het komt allemaal aan bod tijdens deze boostcamp. Ook deelt u inspirerende voorbeelden en ervaringen met anderen.

 

Voorafgaand aan de boostcamp ontvangt u een mini-enquête waarin u uw leerwensen kenbaar kunt maken en foto's kunt aanleveren van uw werkomgeving. De inhoud van de boostcamp wordt aangepast op basis van de vragen die de deelnemers hebben ingediend. Daarbij houden de docenten specifiek rekening met de wensen omtrent de te bespreken afval-productgroepen (van kantoorinrichting, tot catering en schoonmaak).

 

Ook kunt u aangeven in welke fasen van afvalverwerking in het facilitair proces u geïnteresseerd bent: het inkoopproces, het gebruik van producten en grondstoffen, de afvalinzameling of het hergebruik van grondstoffen. 

 

De boostcamp geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Waar moet onze organisatie qua afvalwetgeving aan voldoen? 
 • Welke maatregelen en inspirerende voorbeelden zijn er voor een afvalvrij kantoor? 
 • Welke financiële motivatie en verschillende businessmodellen ondersteunen dit? 
 • Welke stappen kan ik doorlopen op de weg naar een afvalvrij kantoor en waar begin ik?
 • Hoe motiveer, betrek en informeer ik medewerkers en management hierbij?

Dit zijn de resultaten van de boostcamp:

 • U heeft kennis over het wettelijk kader rondom afvalreductie binnen de werkomgeving;
 • U weet hoe u afvalstromen binnen uw kantoorinrichting, ICT en administratie, papier en repro, koffie en (drank)automaten, catering en restaurant, sanitair en schoonmaak beter kunt beheren;
 • U beschikt over een effectief stappenplan naar een afvalvrije werkomgeving;
 • U heeft tips en adviezen gekregen om het gewenste gedrag van medewerkers te faciliteren en stimuleren.


Voor wie is deze boostcamp?

In de volgende situaties is deze boostcamp zeker interessant voor u;

 • Uw organisatie heeft duurzaamheidsdoelstellingen waar u (mede)verantwoordelijk voor bent;
 • U wilt weten aan welke wettelijke eisen u moet voldoen op het gebied van afvalreductie;
 • U heeft de ambitie om op termijn toe te werken naar een afvalvrije werkomgeving.

 

Het programma voor de boostcamp

 

Docenten: Jantine Swinkels & Jorrit Zuidema 

 

Na het volgen van deze boostcamp weet u aan welke wettelijke eisen u moet voldoen in het kader van afvalreductie en heeft u een kant-en-klaar stappenplan voor afvalvermindering in uw organisatie. 

 

09.30 uur  - Start van het ochtendprogramma 


Aandacht voor:

 • Wettelijke verplichtingen
 • Quickwins / no-regretmaatregelen 
 • Inspirerende voorbeelden andere organisaties
 • Mogelijke maatregelen in diverse productgroepen

Aan de slag met:

 • Individuele oefening: selecteer 10 maatregelen voor je eigen werkomgeving en benoem voor- en nadelen
 • Groepsdiscussie: wat valt op, gedeelde bevindingen of juist veel onderlinge verschillen?

 

13.00 uur - Start van het middagprogramma

 

Aan de slag met:

 • Het stappenplan toepassen op de eigen organisatie
 • Feedback geven en vragen stellen
 • Uitleg Communicatieplan: succesfactoren en valkuilen

 Communicatieplan opstellen in tweetallen met aandacht voor:

 • De inhoudelijke boodschap
 • Middelen en kanalen
 • Draagvlak en gedrag

Afsluiting en evaluatie:

 • Wat neem je mee, wat heb je geleerd, hoe ga je hiermee verder?


16.30 uur
- Einde boostcamp

Locatie
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein (bereken route)


Plattegrond

Jantine Zwinkels

Sprekersfoto
Adviseur Duurzaamheid
Jantine Zwinkels is werkzaam als adviseur in het duurzaamheidsteam van Royal HaskoningDHV. Op dagelijkse basis werkt zij samen met collega’s in projecten rondom afval en grondstoffen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarbij maakt Jantine de vertaalslag van strategie naar projecten en maatregelen die organisaties verder helpen om te verduurzamen. Mede dankzij haar bestuurskundige achtergrond is Jantine goed in het bij elkaar brengen van stakeholders om gedeelde ambities te formuleren, concreet te maken en op zoek te gaan naar nieuwe samenwerking. Naast haar inhoudelijke bijdragen aan projecten wordt Jantine vaak gevraagd om bijeenkomsten te faciliteren.

Jorrit Zuidema

Sprekersfoto
Adviseur Duurzaamheid
Jorrit Zuidema is adviseur duurzaamheid voor de afdeling Smart Urban Environment van Royal HaskoningDHV. Jorrit richt zich vooral op projecten rondom circulaire economie en milieu-impact (carbon footprints en LCA’s). Gedurende zijn afstudeerstage heeft hij onderzoek gedaan naar de circulaire economie in de kantooromgeving. Na zijn afstuderen heeft Jorrit de Circulair Facility Management Tool ontwikkeld waarmee bedrijven en overheden de interne organisatie (inkoop, gebruik en afval management) kunnen verduurzamen. Jorrit heeft ervaring met het begeleiden van zowel publieke als private organisatie naar een afvalvrije kantooromgeving. Daarnaast heeft Jorrit veel ervaring opgedaan met innovatieve concepten voor afvalbeheer en circulaire economie.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.