Logo

Best practices in verduurzaming: zo maakt u gebouwen toekomstbestendig

Kijkje in de keuken bij ARTIS, ABN AMRO en Royal HaskoningDHV

Opleidingbeeld
CO2-neutraal, Paris-proof, minimaal energieprestatielabel C… De duurzaamheidseisen die de overheid stelt aan uw gebouwen en de werkomgeving stapelen zich op. Hoe pakt u dit effectief aan? En wat betekent dit voor het onderhoud en de eventuele renovatie van uw pand(en)? Tijdens dit Kijkje in de keuken leert u van best practices bij ARTIS, ABN AMRO en Royal HaskoningDHV.

2018 is het jaar van het Klimaatakkoord en de beslissing van het kabinet om de gaskraan in 2030 helemaal dicht te draaien. Tegelijkertijd moet u nu al beginnen met energiebesparende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw kantoorpanden in 2023 minimaal een energieprestatielabel C hebben. 

 

Hoe kunt u voldoen aan de verschillende wettelijke duurzaamheidseisen? Wat moet u nu al oppakken op het gebied van onderhoud en aanpassing van uw pand(en)? Hoe zorgt u ervoor dat uw gebouw(en) duurzaam en toekomstbestendig zijn?

 

Collega’s delen hun ervaringen met u
Tijdens dit Kijkje in de keuken ‘Best practices in verduurzaming’ krijgt u tips en inspiratie van uw collega’s. Middagvoorzitter Rinus Vader, Leading Professional Energietransitie Gebouwde omgeving, Vastgoed en Facility Management bij Royal HaskoningDHV, schetst de stappen die u de komende tijd moet zetten voor een praktisch vastgoedverduurzamingsplan waarmee u de duurzaamheidseisen behaalt.


Het Kijkje vindt plaats in de inspirerende omgeving van ARTIS Amsterdam. Vanaf 2030 wil ARTIS in haar park geen aardgas of andere fossiele brandstoffen meer gebruiken. Met vijftig panden, waarvan meer dan de helft monumenten, is dit een heidens karwei. Daar komt nog bij dat de eindgebruikers naast mensen vooral dieren zijn, en dat vrijwel elk verblijf in het Amsterdamse stadspark een ander binnenklimaat kent en er daarbij voor sommige aanwezige beplanting ook energie nodig is. Ga er maar aan staan!


Coördinator Duurzaamheid Flore Groen van ARTIS legt tijdens dit Kijkje uit welke aanpak en strategie het park hanteert om de ambitieuze doelen te bereiken.

 

Paris-proof, circulair en energieneutraal
Het ABN AMRO kantoor in Alkmaar is – voor zover bekend – het enige gerenoveerde gebouw in Nederland dat al voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs. Een ‘Paris-proof’ kantoor gebruikt maximaal 50 kWh per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlakte per jaar. Category Manager Rob Vermeij van ABN AMRO laat zien hoe je bij de renovatie van een kantoor gericht kunt voorsorteren op duurzaamheidseisen. 


Vorig jaar opende Royal HaskoningDHV een nieuw kantoor in bedrijfsverzamelgebouw Contact Amsterdam. Het gerenoveerde pand – een voormalige autogarage – is qua inrichting zoveel mogelijk circulair uitgevoerd. Daarnaast is het energieneutraal, heeft het een gezond werkklimaat en wordt onderlinge samenwerking gestimuleerd door de open, flexibele werkomgeving. Contact Amsterdam is een broedplaats voor startups en creatieve bedrijven zoals uitvinders, grafici, ontwerpers en ICT-kunstenaars. 


Frits Smedts
, Director Services & Workplace Solutions bij Royal HaskoningDHV, legt uit hoe duurzame doelstellingen, innovatie en co-creatie hand in hand gaan bij gebruik van het pand.


Wat levert dit Kijkje u op?
Dit Kijkje in de keuken biedt u: 

  • een overzicht van de wettelijke duurzaamheidseisen en een praktische aanpak om hieraan te voldoen;
  • tips om verduurzaming van uw bedrijfspand(en) succesvol te realiseren;
  • inspiratie om uw gebouw(en) duurzaam en toekomstbestendig te maken;
  • input voor uw eigen duurzaamheidsagenda op het gebied van onderhoud en renovatie;
  • inzicht in de kansen die verduurzaming biedt om een gezond werkklimaat te creëren voor de medewerkers van uw organisatie.

Voor wie is dit Kijkje?
Dit Kijkje in de keuken is bedoeld voor Facility Management en (Corporate) Real Estate professionals die op zoek zijn naar innovatieve en effectieve oplossingen en beleid om hun pand(en) te verduurzamen en daarmee te voldoen aan de wettelijke eisen. Daarnaast biedt het Kijkje waardevolle input en inspiratie voor het opstellen van een duurzaamheidsagenda voor de gebouwen die zij in beheer hebben. 

13:00
Ontvangst met lichte lunch

 

13:30
Opening door middagvoorzitter Rinus Vader

 

14:00
Best practice 1: pand Royal HaskoningDHV Amsterdam – Frits Smedts

 

14:45
Korte pauze

 

15:00
Best practice 2: kantoor ABN AMRO Alkmaar – Rob Vermeij

 

15:45
Best practice 3: verduurzaming Artis – Flore Groen

 

16:30
Afsluiting en netwerkborrel

Rinus Vader

Sprekersfoto
Leading Professional Vastgoed en Facility Management bij Royal HaskoningDHV.
Rinus Vader is strategisch adviseur, ontwikkeling van diensten op asset management, facility management, portefeuille management, huisvesting, verduurzaming en risico gedreven onderhoud - resulterend in rendabele kapitaalgoederen in maatschappelijk vastgoed, Corporate Real Estate, ziekenhuizen en leegstaand vastgoed en erfgoed. Hij heeft NFC Index Coöperatie opgericht en twaalf jaar geleid, een coöperatie van huisvestinggebruikers, adviesbureaus en dienstverleners die gegevens, informatie, kennis en inzichten uitwisselen over prestaties op kosten, service niveaus en duurzaamheid. Hij heeft FM voor de Nederlandse Spoorwegen opgezet, studeerde civiele techniek, bouwkunde, bedrijfskunde vastgoedkunde en facility management.

Flore Groen

Sprekersfoto
Coördinator duurzaamheid
Als coördinator duurzaamheid is Flore Groen sinds 2017 een spin in het web binnen de ARTIS-organisatie op het gebied van duurzaamheid, in beleidsvorming en implementatie. Met haar jarenlange ervaring als bedrijfsjurist kent ze de organisatie door en door en heeft ze goede relaties opgebouwd met stakeholders van ARTIS. Ook is Flore bestuurslid van de Sectie Omgevingsrecht & Sustainability van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen.

Frits Smedts

Sprekersfoto
Director Services, Workplace Solutions bij Royal HaskoningDHV
Frits Smedts is Director Services, Workplace Solutions bij Royal HaskoningDHV. Daarvoor was hij Director Procurement & Facility Management bij hetzelfde bedrijf. Ook is hij Hoofd Bedrijfsbureau geweest bij RTB van Heugten.

Rob Vermeij

Sprekersfoto
Categorymanager Gebouw en Techniek bij ABN AMRO
Rob Vermeij is Categorymanager Gebouw en Techniek bij ABN AMRO. Hij is verantwoordelijk voor efficiënte processen en de inrichting van contracten ten behoeve van beheer en onderhoud en voor projecten van de kantoorgebouwen in eigen gebruik. Daarbij houdt hij zich bezig met de vertaling van de thema’s duurzaamheid, circulariteit en wellbeing binnen de gebouwen van ABN AMRO. Vermeij heeft voor duurzaamheid samen met de projectleiders en beheerders een roadmap opgesteld met doelen voor de reductie van het energiegebruik, CO2-neutraliteit en met voorbereidingen op de toekomst met nul op de meter.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.